Beslut gällande spelordningsmöten

Ett fåtal föreningar har hört av sig till oss på ÖFF och bett att vi återinför spelordningsmötena, vilka togs bort inför säsongen 2019.
Av den anledningen har vi nu genomfört en enkät där frågan ställts hur föreningarnas lagansvariga ser på frågan.

Följande svarsalternativ fanns i enkäten:

  • "Vi tycker att det fungerar bra att vi själva lägger in våra matchtider i Fogis och anser att spelordningsmötena ej behöver återinföras"
  • "Vi önskar att spelordningsmötena återinförs"
  • "Oss spelar det ingen roll"

Enkäten utföll med följande resultat:

  • "Vi tycker det fungerar bra nu": 42 röster (60 %)
  • "Återinför mötena": 17 (24 %)
  • "Vi bryr oss inte": 12 (17 %)

Med denna enkät som grund har nu ÖFF:s TK (Tävlingskommitté) tagit beslutet att, likt inför säsongen 2019, ej genomföra några spelordningsmöten inför säsongen 2020.

Beslutet gäller länets distriktsfotboll för seniorlag.