Serieindelningen är nu fastställd

ÖFF har tillsammans med 66 närvarande föreningar på sitt Representantskapsmöte den 6 mars på Valla FHSK, nu fastställt årets seniorserier.

Ordförande för mötet var Kjell Augustsson och han gladdes över att antalet deltagande föreningar ökat från ifjol och framhöll vikten av att länets föreningarnas både är närvarande och engagerade under Repskapet.

Nyheter i TB (Tävlingsbestämmelserna) och RB (Representationsbestämmelser):
– Det tekniska området ska vara markerat i samtliga ÖFF:s seniorserier
– Vid match i ÖFF:s seniorserier kan legitimationskontroll förekomma
– Vid sent lämnad WO – efter kl 21.00 dagen före match – erläggs dubbel WO-avgift. Detta gäller i ÖFF:s representationsserier

Inga spelordningsmöten arrangeras inför säsongen 2019
– Att i år genomförs inga spelordningsmöten utan seriematcherna hanteras endast genom Fogis.

Motionsfotboll – "Utmaningen"
– Hur vill vi utforma vår motionsfotboll, så att vi når flera utövare och målgrupper? ÖFF kommer att under våren ta fram en informationsbroschyr som vägledning för våra föreningar. Likaså kommer vi att fortsätta lansera olika motionskoncept på vår hemsida och också med eget Idrottslyft stimulera föreningarnas försöksverksamhet
– Utmaningen (inom seniorfotbollen), senast anmälningsdag den 15 april
– Play For Fun (inom ungdomsfotbollen)

Tv-rättigheter
– Rättigheterna att sända förbundets matcher ägs av ÖFF i div 4-6 herrar och div 3-4 damer
– För att äga rätten att livesända match krävs tillstånd, d v s ett avtal
– ÖFF har för säsongen 2019 tecknat avtal med: Öst Media AB (Corren och NT) och Fan Cloud
– ÖM och Fan Cloud måste inför varje match inhämta föreningarnas godkännande om sändning av matchen

Respekt i fotboll:
– Att det i förebyggande syfte kommer att göras ca 50 matchobservationer under året
– Att jobba mera med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem
– Att lag som beter sig dåligt kan få bekosta sina matchobservationer och uppföljningsträffar

Motion från Norsholms IF gällande spelformen 10 mot 10:
Norsholms IF har inkommit med en motion till ÖFF:s representantskapsmöte, att man under 2019 önskar få möjlighet att testa spelformen 10 mot 10 som ett komplement till 11 mot 11, i utvecklingsserierna.

Eftersom spelformen inte finns i vårt regelverk inom svensk fotboll, så föreslog ÖFF:s styrelse avslag av motionen.

Beslut: Representantskapsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Här finner Ni seriesammansättningen för 2019, se bifogad LÄNK.

ÖFF:s tävlingsavdelning