Serieindelningen är nu fastställd

ÖFF har tillsammans med 60 närvarande föreningar på sitt Representantskapsmöte den 21 februari på Valla FHSK, nu fastställt årets seniorserier.

Årets seriesammansättning presenteras via bifogad LÄNK.

Här nedan kan ni läsa om de informationspunkter som ÖFF redogjorde för på mötet.

Info från Svenska FF:
– Kontakta Spelklar (se ÖFF:s hemsida) så får du expertråd för din skada och vid behov hjälp att anmäla din skada.

Info från Östergötlands FF:

Nyheter i TB (Tävlingsbestämmelserna) och RB (Representationsbestämmelser):
– Varningar och utvisningar i matcher som annullerats p.g.a. att lag dragit sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska annulleras.
– Lag som vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga spelare delta i seriematch kan uteslutas.
– I serier där AD normalt tillsätts (div 4-5 Herr) och AD uteblir, ska respektive lag utse varsin linjeman. Bortalaget väljer långsida.
– Om en AD uteblir ansvarar hemmalaget för att utse en linjeman.

Rutiner samt avgift beträffande matchändringar:
– Fr.o.m. Spelordningsmötet och 2 veckor framåt är det kostnadsfritt.
– Matchändring av höstens matcher kan göras kostnadsfritt t o m den 30/6.
– Taxa 1: Ord speldatum/nytt speldatum = 7 dagar eller mera = 500: -
– Taxa 2: Ord speldatum/nytt speldatum = 2-6 dagar = 1 000: -
– Taxa 3: Ord speldatum/nytt speldatum = 1 dag eller mindre = 2 000: -

Kostnad för matchobservation:
– Kan debiteras förening/föreningar som varit upphov till att matchobservatör måste utses att bevaka matchen.

Övrigt rörande tävling:
– Minst en ledare ska upptas på den elektroniska laguppställningen– Föreningen/spelaren ansvarar för att ha kontroll på respektive spelares ackumulerade varningar och kan inte förlita sig på FOGIS– 9-mannaspel tillåts i div 4 Dam, div 6 Herr samt Utvecklingsserierna för Herrar.
– Det lag som meddelat/begärt 9-mannaspel får använda max 2 avbytare och regeln är tillämplig fram till matchstart, men ska meddelas snarast möjligt.

Respekt i fotboll:
– Att det i förebyggande syfte kommer att göras ca 50 matchobservationer under året
– Att jobba mera med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem
– Att lag som beter sig dåligt kan få bekosta sina matchobservationer

Föreningscoachen:
–Projektet "Föreningscoachen" syftar till att utveckla och stärka fotbollsföreningar utifrån en hög kvalitet i utvecklingsarbetet.
– ÖFF har som strategi att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och en grupp av coacher öka närvaron och delaktigheten i föreningarnas utvecklingsarbete.
– "Föreningscoachen" som koncept utgår från att föreningsutveckling omfattar både fotbollsutvecklings- och föreningsutvecklingsfrågor. Starka föreningar ser det som en helhet.

Motionsfotboll:
– Motionsligan: Egen försöksverksamhet under året (ÖFF återkommer under våren med mera information) och 7-mannafotboll tillsammans med Korpen
– Parafotboll
– Familjeaktiviteter/Föräldrar
– Gåfotboll
– Öppna träningar/Fotboll Fitness
– Futsal
– ÖFF kommer att under året lansera olika motionskoncept på sin hemsida och också med eget Idrottslyft stimulera föreningarnas försöksverksamhet.

Motion från Malmslätts AIK gällande damfotbollens seriesystem:
Malmslätts AIK har inkommit med en Motion till ÖFF:s Representantskapsmöte, där man önskar ändra det nuvarande seriesystemet inom damfotbollen till att likna herrfotbollens uppdelning i representations- och reservserier.
Man anser att tävlingssystemet då skulle bli mera rättvist samt mera utvecklande för unga spelare att då få möjligheten att mötas på samma utbildningsnivåer.
ÖFF:s styrelse föreslog m��tet att avslå motionen och att man får i uppdrag att under säsongen 2018 göra en översyn av länets dam- och flickfotboll samt återkomma till berörda föreningar under hösten med eventuella förslag och också vid behov kalla till extra Representantskapsmöte.
Representantskapsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

Övrigt:
ÖFF kommer att genomföra årets spelordningsmöten gällande ungdomsfotboll den 3 mars 2018 på Linköping Arena och sitt årsmöte den 7 mars på Valla Folkhögskola samt årets spelordningsmöte gällande seniorfotbollen den 10 mars på Valla Folkhögskola.

Östergötlands Fotbollförbund