Bara medlemmar får representera föreningen

I dagarna har vi i media kunnat läsa om en förening, vars spelare av styrelsen fått spelförbud för att de inte betalat sin medlemsavgift. Spelarna menar att de inte behövt betala för sig i andra föreningar som de representerat. Av den anledningen vill de inte betala nu heller.

Utan att känna till det enskilda fallet och turerna kring det kan det vara på sin plats att klargöra följande. En förening består av dess medlemmar och för att över huvud taget få representera föreningen som spelare eller förtroendevald måste man vara medlem. T ex kan man inte väljas till styrelseledamot om man inte är medlem.

Man äger enligt gällande bestämmelser heller inte rätt att representera en förening som spelare om man inte är medlem. I representationsbestämmelsernas 1 kapitel, 9 paragraf står följande:
"I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen………"

Det betyder i klartext att en spelare som inte är medlem är att betrakta som obehörig. Lag som spelar med obehöriga spelare riskerar enligt Svenska Fotbollförbundets bestämmelser att förlora den aktuella matchen med 0-3.

Östergötlands Fotbollförbund