Tack för er ansökan!

Tack för er sanktionsansökan. Svar på er ansökan skickas ut digitalt.

Vid frågor kontakta carro.phalen@osterg.rf.se

Tänk på:

  • Deltagande lag äger rätt att endast spela i det föreningsnamn som finns registrerat hos Svenska FF/RF
  • ÖFF kommer att genomföra licenskontroll i denna turnering
  • Arrangerande förening är skyldig att arkivera laguppställningar från deltagande lag i ett år efter tävlingens genomförande.
  • Uppmana deltagande lag att ta ut sin laguppställning från Fogis