Bekräftelse anmälan till sammandrag

Tack för er anmälan till sammandrag för flickor och pojkar 8-9 år.
Ytterligare information skickas ut efter 10/3.
Vid frågor kontakta Carro Phalén, 010-476 50 64, carro.phalen@osterg.rf.se