Bekräftelse på deltagande seniorlag

Din/Er bekräftelse på medverkan i ÖFF:s seniorserie är nu skickad till ÖFF.