Bekräftelse ansökan om kombinerade lag

Tack för er ansökan om kombinerade lag.
Det kombinerade laget behövs inte anmälas i Fogis.
Efter Fotbollskommitténs sammanträde i februari meddelas eventuella avslag på ansökningar om kombinerade lag.
Vid frågor kontakta Carro Phalén, 010-476 50 64, carro.phalen@osterg.rf.se