Spelarutbildningsplansansvariga

För att kunna följa upp så att spelarutbildningsplanen efterlevs i träning och match så stöttar ÖFF föreningar som utser en spelarutbildningsplansansvarig i föreningen.

Stödet består dels av ett ekonomiskt bidrag ifrån Idrottslyftet men även genom handledning och stöd i arbetet med spelarutbildningsplanen. Det exakta upplägget för 2015 är inte klart ännu men kommer att publiceras här så fort det är klart. Vill du veta mera om uppgifterna för en spelarutbildningsplansansvarig eller diskutera ett upplägg för er förening så är du välkommen att kontakta Stefan Strandberg på ÖFF: s kansli, tel 010-476 50 65 mail stefan.strandberg@osterg.rf.se