Plus 10 000 i föreningarna

Östergötlands Fotbollförbund ska i linje med svensk fotbolls strategi vara pådrivande i arbetet med jämställdhet genom bland annat initiativet Plus 10 000. Den 21 november samlades föreningar för att diskutera hur vi får fler in tjejer och kvinnor som ledare i Östgötafotbollen. Det blev ett stort engagemang som landade i många konkreta förslag.

I mål-och strategidokumentet för 2018-2022 står att svensk fotboll ska vara "pådrivande i jämställdhet och mångfald samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor". I det arbetet är Plus 10 000 ett fokusområde för ÖFF.

- Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022. Utifrån nuläget skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening och nedbrutet till Östgötafotbollen innebär det runt 500 nya ledare, säger Frida Svalin, ledamot i ÖFF:s Föreningskommitté och ambassadör för Plus 10 000.

Workshops och VM-kampanj

Under 2019 har ÖFF arbetat med frågan genom olika workshops. I samband med Fotbolls-VM i Frankrike genomfördes en marknadsföringskampanj genom en inspirationsfilm. Den 21 november var det kick-off för Plus 10 000 med en föreningskväll på Linköping Arena. Över 60 personer från 20-talet föreningar träffades tillsammans ihop med representanter från ÖFF:s kommittéer och SISU Idrottsutbildarna.

Näringslivsprofilen och jämställdhetsdebattören Johanna Palmér ledde kvällen och välkomnar att fotbollen driver på i frågan:

- Jämställdhet handlar om att blottlägga ibland osynliga strukturer. Det kan handla om näringslivet, det kan handla om arbetsmarknaden och det kan handla om fotbollen. Många unga tjejer och killar får sina allra första ledarreferenser inom fotbollen och det är viktigt att de referenserna då svarar upp mot jämställdhet och att ledarskap kan se ut på många olika sätt, säger Johanna Palmér som var kvällen moderator.

Jämställdhet är utveckling

Plus 10 000-eventet planerades i nära samarbete med RF/SISU Östergötland som driver frågan om jämställdhets genom en av svensk idrotts utvecklingsresor "Jämställdhet för en framgångsrik idrott".

- Idrotten är inte jämställd. Män och kvinnor har inte samma möjlighet att påverka sitt utövande och möts av olika förväntningar. Ökad jämställdhet och inkludering hör till en av idrottens stora utmaningar och målet är en östgötsk idrottsrörelse där alla känner sig välkomna. Då måste vi fortsätta jobba hårt mot machokulturer och gamla normer. Under 2019 har vi intensifierat arbetet för fler tjejer på alla ledarpositioner i fotbollsföreningar genom projektet Plus 10 000 och detta arbete känns som ett bra avstamp inför 2020, säger Hans Wetterhall, sakkunnig i inkludering och jämställdhet på RF/SISU Östergötland.

Det var också en paneldebatt med förebilder och ledare som diskuterade jämställdhet och ledarskap i den moderna fotbollsföreningen.

Kvällens panel bestod av fr.v Sahar Kahlili, KFUM Linköping och Bollihop, Olle Wetterhall, tränare för damjuniorlaget i Borens IK, Marie Tomicic, vd för OLIKA och Maria Hagström, ledarroller inom ÖFF och tidigare spelare och klubbdirektör för Linköpings FC.

Fler ledare på alla plan

På ÖFF formas nu en arbetsgrupp som kommer att arbeta vidare med hur alla förslag som kom fram vid mötet ska tas ut i verksamheten och i föreningarna. Arbetet är inriktat på att få fler ledare inom alla roller från aktivitetsledare och organisationsledare till unga ledare och domare.

- Det var fantastiskt att se engagemanget för frågan om att få fler tjejer och kvinnor som ledare i föreningen. Det kom fram en lång rad av konkreta förslag som var syftet med kvällen. Nu ska vi arbeta vidare kring hur vi på bästa sätt kan skapa förutsättningar för föreningar att arbeta med Plus 10 000 i sin verksamhet, säger Ella Karlsson, verksamhetsledare för Bollihop och ledamot i Föreningsutvecklingskommittén på ÖFF.

Så här kan föreningen arbeta med Plus 10 000:

  • Arbeta med hur strukturer, kultur och normer ser ut i föreningen
  • Arbeta med att lyfta fram och synliggöra kvinnor och tjejer som ledare och förebilder
  • Ta strategiska styrelsebeslut att arbeta med jämställdhet
  • Skapa utvecklingsprojekt på temat Plus 10 000 med stöd från ÖFF och SISU
  • Diskutera delat ledarskap i beslutande organ och mixade ledargrupper i verksamheten.
  • Se över strategier för rekrytering och kompetensutveckling av ledare.
    Hur ställs frågan till kvinnor och tjejer om att vara ledare?
  • Genomföra riktade inspirationsträffar och ledarutbildningar anpassade för tjejer och kvinnor som komplement.