Respekt i Fotboll 2017

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund fortsätter arbetet under 2017 med ett antal nya grepp. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta ska budskapet Respekt i Fotboll spridas till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

Bakgrund
Sedan 2008 har Östergötlands Fotbollförbund arbetet med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsplaner. Det som började som ett projekt ingår numera i förbundets ordinarie verksamhet.

Under perioden 2011 till 2015 har antalet grova förseelser minskat från 245 till 142 st per säsong. Under säsongen 2016 har den positiva trenden brutits när antalet grova förseelser steg till 159 st. Över tid är trenden positiv samtidigt som arbetet med Respekt i Fotboll måste fortsätta både inom förbundet och ute i föreningarna.

Under 2017 fyller firar Östgötafotbollen 100 år. Respekt i Fotboll är en prioriterad jubileums- och framtidssatsning som ska bygga ytterligare 100 år av glädje inom fotbollen.

Förbundet
Östergötlands Fotbollsförbunds styrelse har beslutat följande verksamhetsinriktning och ansvarsfördelning för Respekt i Fotboll 2017.

Förbundet ansvarar för:
- att arbeta mer med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem, för att med utbildning och sanktioner komma till rätta med problemen.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- att se till att lag som beter sig dåligt kan komma att få bekosta matchobservatörer vid sina matcher.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- att erbjuda en bra modell för möten mellan domare och herrseniorlag inför seriestarten 2017.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Domarkomittén.

- att genomföra "Föreningscoachen" - förbundets och SISU:s nya storsatsning på att stärka föreningen för att främja bland annat arbete med policy och värdegrundsfrågor. Respekt i Fotboll är ett prioriterat område inom "Föreningscoachen".
Ansvarig Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

- att ta in Respekt i Fotboll som del i en ny "föreningsdiplomering" som är under utveckling inom Svenska Fotbollförbundet.
Ansvarig: Föreningskommittén

- att med hjälp av Sisu ta fram och tillhandahålla utbildnings- och informationsmaterial för ungdomsledare, spelare och föräldrar.
Ansvarig Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

Föreningarna
Respekt i Fotboll bygger på föreningarnas engagemang, vilja och ansvar att inom Östgötafotbollen respektera medspelare, motspelare, domare och spelet.

Föreningarna ansvarar för:
- att följa förbundets bestämda riktlinjer för Respekt i Fotboll och det som framgår av §22 i dokumentet "Förutsättningar för Östgötsk barn- och ungdomsfotboll".

Länsförsäkringar Östgöta
Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och möjliggjort en långsiktig satsning på Respekt i Fotboll.

"Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar förebyggande på olika sätt. Via fotbollen lär vi fotbollsengagerade på alla nivåer vikten och värdet av att vi tar ansvar och respekterar varandra. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Respekt i Fotboll under 2017."
Tommy Eklöf, hållbarhetschef, Länsförsäkringar Östgöta

Kontakt
Vill du kontakta förbundet angående Respekt i Fotboll;
Anders Bengtsson, styrelseledamot och ordförande i Föreningskommittén
Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

Johan Thoren
, utvecklingskonsulent
Mobil: 0708-33 61 71
E-post: johan.thoren@osterg.rf.se

Föreningar kan även få information om Respekt i Fotboll genom sin SISU-konsulent.