Starka föreningar i Östgötafotbollen

Föreningscoachen är Östergötlands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma storsatsning på att stärka "föreningen" inom Östgötafotbollen. Satsningen omfattar bland annat ett antal lokala coacher som arbetar nära och ute i föreningar.

Bakgrund
Samhällsutvecklingen under 2000-talet har snabbt förändrat förutsättningarna för fotbollsföreningar i Östergötland. Många, mer eller mindre komplexa, frågor som folkhälsa, integration, ekonomi, ideellt engagemang, nyanlända, mångfald och jämlikhet har hamnat på agendan.

ÖFF och Sisu Idrottsutbildarna vill tillsammans med föreningarna skapa förutsättningar för att klara utmaningarna. I samband med att Östgötafotbollen firar 100 år under året 2017 lanseras "Föreningscoachen" – förbundets enskilt största satsning på föreningsutveckling!

Syfte och koncept
Projektet "Föreningscoachen" syftar till att stärka fotbollsföreningar utifrån en hög kvalitet i utvecklingsarbetet. ÖFF har som strategi att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och en grupp av coacher öka närvaron och delaktigheten ute i föreningarna.

Föreningsutveckling
Föreningscoachen som koncept utgår från att föreningsutveckling omfattar både fotbollsutvecklingsfrågor och föreningsutvecklingsfrågor till en helhet.

Fotbollsfrågor
Spelarutbildningsplan
Tränarutbildning
Föräldrautbildning
Domarförsörjning
Skolsamverkan
Behålla flera längre
Landslagets fotbollsskola

Föreningsfrågor
Styrelsearbete och föreningsdemokrati
Respekt i Fotboll
Ekonomi & Entreprenörskap
Digitalisering & kommunikation
Mångfald & inkludering
Jämställdhet
Anläggning och planskötsel
Landsbygd & Stad
Arrangemang

Organisation
Föreningscoachen är organiserad enligt följande:

ÖFF:s Styrelse

Övergripande ansvarig för projektet.
Fotbollskommittén
Ansvarar för området fotbollsutveckling och kan bistå med fackexperter.
Föreningskommittén
Ansvarig för området föreningsutveckling och kan bistå med fackexperter.

FC-teamet
Teamet för "Föreningscoachen" utgörs av ÖFF-konsultenter, SISU-konsulenter och coacher. För att nå ut primärt till alla barn och ungdomsföreningar i länet är teamet organiserade i lokala team.

Team Väst
Omfattar cirka 20 föreningar i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm, Ödeshögs och Ydre.
Konsulenter

Hans Wetterhall (SISU Idrottsutbildarna)
Johan Thorén (ÖFF)
Coacher

Tony Kraft
Goran Zoric

Team Central
Omfattar cirka 30 föreningar i Linköping, Åtvidaberg, Kinda.
Konsulenter
Mikael Kempe (SISU Idrottsutbildarna:)
Dan Elofsson (ÖFF)
Coacher
Jonas Andersson
Ari Heikki
Patrik Stålhammar

Team Öst
Omfattar cirka 40 föreningar i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.
Konsulenter
Kjell Storm (SISU Idrottsutbildarna)
Stefan Strandberg (ÖFF)
Coacher
Kent Hellström
Stefan Strandberg
Maja Yakob

Metod
Föreningscoachen utgår från varje förenings specifika behov och situation. Varje förening får en SISU-konsulent och föreningscoach kopplad till sig under verksamhetsåret. Det är frivilligt att ansöka om att få hjälp att utveckla sin organisation och verksamhet med hjälp av Föreningscoacher och SISU Idrottsutbildarna. Föreningsbesöket är en viktig metod för att hjälpa och stötta föreningen.

Första steget är att göra en analys och skattning av föreningen enligt SISU Idrottsutbildarnas modell. Utifrån analysen tas det fram en åtgärds- och utvecklingsplan. Det finns även möjlighet för föreningar att bli antagna till ett utvecklingsarbete och en diplomeringsprocess om att få bli en "Diplomerad förening" - enligt riktlinjer framtagna av Svenska Fotbollförbundet som är under utveckling.

Kontakt
Följande personer är kontaktpersoner för Föreningscoachen:

Team Väst

Hans Wetterhall
Mail: hans@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 31

Team Central

Mikael Kempe
Mail: mikael@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 36

Team Öst

Kjell Storm
Mail: kjell@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 38

Föreningskommittén
Det går även som förening att lyfta frågor, behov, önskemål och förslag till
Föreningskommittén (FÖK): Kontakta oss genom:

Anders Bengtsson
Ordförande
Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

Johan Thorén
Utvecklings- och föreningskonsulent
Mail: johan.thoren@osterg.rf.se
Telefon: 0708-336171

Samarbetspartners
Vi tackar följande kommuner och företag som är med och möjliggör "Föreningscoachen"; Boxholms kommun, Finspång kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Norrköping kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsvik kommun, Ödeshögs kommun samt Länsförsäkringar Östgöta och Pantamera.