Respekt i fotboll

Östergötlands Fotbollförbund vill att det ska vara roligt och trevligt i och runt de fotbollsmatcher som spelas i distriktet. En av de mest genomgripande åtgärderna för att det ska bli så är Respekt i Fotboll.

I den ceremoni som inleder en match lovar vi att vi ska
Respektera med- och motspelare
Respektera domare
Respektera spelet

Vid årets fortbildningar för domarna har man berättat att det blivit betydligt trevligare att döma fotboll och att man känner sig mer respekterade. Ungdomsledare vittnar också om att det är så inom ungdomsfotbollen.
Men inget är så bra än att det kan bli bättre. En åtgärd som vi vidtagit är att föreningar som spelar i några av de seniorserier för herrar som vi valt ut ska träffa domare och umgås kring spelets regler och Respekt i Fotboll. Ännu har inte alla utvalda föreningar genomfört detta och vi vill här påminna om att de har antagit utmaningen vi gav dem på spelordningsmötet.
För några veckor sedan kontaktades jag av en ordförande i annat distrikt där man samma helg fått avbryta två matcher på grund av våld och hot mot domare. Detta upprop gick ut till alla 24 ordföranden i domarkommittén i respektive distrikt. In strömmade uppgifter om att våld och hot förekommer i några distrikt och detta kommer att behandlas med högsta prioritet på central domarkonferens i september tillsammans med Svenska Fotbollförbundet. Även vi i Östergötland har märkt av en ökning av otrevliga händelser i några matcher och några serier. Vi vill uppmana Er alla att Respekt i Fotboll är ALLAS ansvar och att hela fotbollsfamiljen måste jobba för att uppnå glädjen i fotbollen – Vi vill varandras framgång!

Björn Svensson, ordförande i ÖFF:s Domarkommitté