IFK Motala fotboll arbetar aktivt med Respekt i fotboll

IFK Motala fotboll har under det senaste året arbetat aktivt med Respekt i fotboll och tagit fram en gemensam värdegrund för hela föreningen, detta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.

Respekt i fotboll

Föreningen har bl a tryckt ett stort antal "föräldrakort" i visitkortsstorlek, vilka delats ut till alla föräldrar och sprids under IFK:s hemmamatcher, där man skrivit kort i punktform vad man förväntar sig av en fotbollsförälder i IFK. På andra sidan kort sammanfattning av föreningens värdegrund, rubrik " Fotbollsklubben där alla trivs och utvecklas"

Föräldrasidan lyder:

-heja på hela laget

-stötta domarna som dömer

-stötta/berömma oavsett resultat

-erbjuda att hjälpa med praktiska saker

-låta enbart ledarna instruera vid träning/match

Andra sidan:

-alla är välkomna och lika mkt värda

-alla ska trivas o känna gemenskap

-klubben ska präglas av ordning och reda

-klubben strävar efter att ha bra o engagerade ledare

Före varje match gör laget high-five och vid hemmamatcher läser IFK:s ledare upp ! Respekt i Fotboll"-kortet.

Mål och Värdegrund för IFK Motala

I kamratföreningen IFK Motala har vi dörren öppen för alla barn och ungdomar som vill spela fotboll.

Visionen är att IFK ska omnämnas som en förening med ordning och reda samt att det ska vara tydligt och känt att vår verksamhet ska präglas av glädje och att alla ska känna att de trivs i IFK. Föreningen är till för alla och alla är lika mycket värda. Vi motarbetar aktivt tendenser till mobbning och utanförskap.

Målet med verksamheten i föreningen är att den ska ledas av bra, engagerade och utbildade ledare på en anläggning som är anpassad för fotboll.

IFK vill fostra och utbilda fotbollsspelare med sunda värderingar och vara en plantskola för Motalafotbollens framtid, både på bredden och toppen.

Vår målsättning är att IFK:s seniorlag ska kunna hämta sina spelare i huvudsak från IFK:s egen ungdomsfotboll.

IFK har också som mål att ha lag i alla åldrar samt att ge alla ledare möjlighet till utbildning, vilket vi också uppmuntrar till. Vi kan då ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas som fotbollsspelare och ta del av de värderingar föreningen står för.

IFK är måna om att värna om en god klubbkänsla, skapa bra gemenskap både hos aktiva, ledare, föräldrar och andra medlemmar. Vi hoppas genom denna klubbkänsla kunna behålla så många medlemmar som möjligt men vi kommer samtidigt aldrig försöka hindra någon att byta förening, om medlemmen så önskar. IFK välkomnar spelare och ledare, vilka vill börja hos oss men vi kommer aldrig ägna oss åt aktiv värvning av barn och ungdomar från andra föreningar.

Vi uppmuntrar till ideellt arbete och vill att alla medlemmar ska känna att de har möjlighet att ta en plats i vår verksamhet och kan känna att de bidrar positivt till föreningens utveckling.

IFK:s önskan är att alla i föreningen ställer upp på de förhållningsregler och värderingar klubben står för:

- Bemöta kamrater, ledare, föräldrar, motspelare och domare men respekt.

- Vårda språket. Gäller både spelare, ledare och föräldrar.

- Rent och ärligt spel.

- Respekt för ledares och tränares beslut, däremot gärna öppen diskussion i god ton med den det berör. Inte kritik "bakom ryggen" utan direkt feedback är bästa sättet föra en konstruktiv kommunikation.

- IFK toppar inte ungdomslagen och eftersträvar rättvisa vad gäller speltid.

- Respektera tider till träningar och samling till matcher.

- Ledare och föräldrar ska stötta och uppmuntra våra spelare för att stärka dem. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en miljö som gör att alla kan utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

- Vi ser gärna att alla byter om och duschar gemensamt vid träning och match. Vår uppfattning är att detta stärker gemenskap,klubbkänsla och bidrar till att motverka utanförskap.

- Betona glädjen i spelet och inte fokusera på resultatet.