Respekt i fotboll på rätt väg

Det är med stor glädje vi har kunnat notera att vårt arbete och våra gemensamma insatser för ökad "Respekt inom fotbollen" har slagit väl ut.

Vi vill framföra ett stort TACK till ordförandegruppen i Östergötlands fotbollsföreningar, som på ett tydligt sätt visat i handling att det går att genomföra attitydförändringar.

Serieupptakten har varit mer befriad från tråkigheter och avarter på och runt våra planer än tidigare, vilket till stor del bottnar i Ert ansvarstagande i frågan.

RiF-andan har verkligen satt sin prägel på våra matcher och lagen följer rutiner med uppläsandet av korten samt den obligatoriska handh��lsningen före och efter match. Här vill vi också ge en eloge till domarna som följt dessa instruktioner och varit behjälpliga i genomförandet.

Vi vill också uttrycka vår tacksamhet för alla de lagansvariga och ordförandena i klubbarna som har jobbat igenom RiF-punkterna och skickat dem vidare till ÖFF. Vi vet att tiden var knapp och att alla har mycket att göra när seriespelet drar igång, trots det har väldigt många hunnit med även detta så viktiga arbete.

Till Er som ännu inte hunnit med detta vill vi rekommendera Er att ta tag i det så fort som möjligt. Båda Ni i Er förening och hela Östgötafotbollen blir vinnare i längden om alla genomför detta.

Än en gång Ett stort TACK för Era insatser och Lycka till i det fortsatta seriespelet!

Vi har skapat en egen sida för arbetet med Respekt i Fotboll, under rubriken till vänster på vår hemsida!

Anders Bengtson
Östergötlands Fotbollförbund

Ps. Vi tar gärna emot goda RiF-exempel från Er verksamhet (skickas till thomas.kolnas@osterg.rf.se) som kan spridas till andra lag och föreningar!