Nu finns ett nytt utbildningsmaterial "Utveckla dig själv" som är framtaget ihop med SISU Idrottsutbildarna inom ramen för Respekt i Fotboll. Det är ett antal enkla kontrollfrågor som du som ledare och tränare kan ställa dig själv för att stärka dig och din ledargrupp.

Östergötlands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarna vill skapa bra förutsättningar för barn och ungdomsfotboll. Tillsammans gör vi det i ett projekt som går under namnet "Föreningscoachen".

Med foldern vill vi ge dig som eldare ett antal reflektionspunkter som är lätta att använda i ditt vardagliga ledarskap. Detta för att skapa perspektiv i det vi gör tillsammans i ledargruppen samt med våra barn och unga. Använda gärna frågorna för att analysera ditt eget ledarskap för dialog i din ledargrupp.

Frågorna tar sitt ursprung i Idrottens idédokument "Idrotten vill" och fotbollens riktlinjer för barn och ungdomsfotboll inom "Spela, lek och lär". Nedan hittar du frågorna:

FRÅGA DIG SJÄLV. HANDEN PÅ HJÄRTAT.
Rolig träning
Vad gör du för att göra träningen rolig för dina utövare?

Allsidig träning
Vad gör du som garanterar att dina utövare får en allsidig träning?

Långsiktig utveckling
Var har du framförallt ditt fokus, på långsiktig utveckling eller kortsiktiga resultat. Hur visar det sig?

Individuell utveckling
Hur kan du jobba så att individen får utvecklas i egen takt?

Alla är vinnare
Hur kan du/ni göra så att så många som möjligt känner sig som vinnare?

FRÅGA DIG SJÄLV. HANDEN PÅ HJÄRTAT.

Låt barnen utrycka sina åsikter
Hur ser ni till att era aktiva barn och ungdomar ges möjlighet att göra sin röst hörd och uttrycka sina åsikter om verksamheten?

Att utvecklas som ledare
Hur jobbar du som med dig själv för att utvecklas som ledare?

Förmåga att se individens styrka
Alla människor är unika. Hur tar du tillvara på varje individs styrkor? Hur ser du till att varenda person i din grupp känner sig sedd och bekräftad?

Vad ska barnen säga?
Vad vill du att de du leder idag ska känna, säga och tycka om dig? Både nu och när de pratar om dig när de själva är vuxna.

FRÅGA DIG SJÄLV. HANDEN PÅ HJÄRTAT.

Ledare till sitt eget barn
Om du är ledare till ditt eget barn, hur är det? Fördelar/nackdelar?

Lokalisera din drivkraft
Vilka är dina drivkrafter som får dig att vilja vara idrottsledare?

Motivera alla att fortsätta
Hur kan du arbeta så att alla barn och ungdomar oavsett hur långt de har kommit i sin idrottsutveckling känner sig motiverade att fortsätta.

Stödja domare
Hur kan du som ledare vara ett stöd för domaren så att hen väljer att fortsätta döma?

FRÅGA DIG SJÄLV. HANDEN PÅ HJÄRTAT.

Hur går snacket?

Hur är språkbruket och jargongen bland ledare och aktiva i din grupp/ditt lag? Tror du att alla upplever att det är okej? Hur kan du säkerställa att alla tycker att det är okej?

Träning som lockar

Vad gör du som gör att de du tränar vill komma tillbaka gång efter gång? Vad kan du göra mer av?

Lyckat ledarskap

Vilket anser du vara det bästa "kvittot" på att du lyckas som ledare?

NÄSTA STEG
Ta upp frågan i ledargruppen. Ladda ner "Utveckla dig själv" IV-link 1i pdf-format och foldrar kan hämtas på Östergötlands Fotbollförbunds kansli.

RESPEKT I FOTBOLL
Utveckla dig själv är en del av Respekt i Fotboll som syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta med att sprida budskapet Respekt i Fotboll till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.