Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta med att sprida budskapet Respekt i Fotboll till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

Bakgrund
Sedan 2008 har Östergötlands Fotbollförbund arbetet med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsplaner. Det som började som ett projekt ingår numera i förbundets ordinarie verksamhet.

Under perioden 2011 till 2017 har antalet grova förseelser minskat från 245 till 157 st. Över tid är trenden positiv samtidigt som arbetet med Respekt i Fotboll måste fortsätta både inom förbundet och ute i föreningarna.

Inriktningen 2018
Inför 2018 har en RIF-coach rekryterats. Syftet är att ha en samordnare med överblick över satsningen och möjlighet att rikta resurser dit de behövs. De arbetsinsatser som görs inom ramen för Respekt i Fotboll kommande år är följande:

- Arbeta mer med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem, för att med utbildning och sanktioner komma till rätta med problemen.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- Se till att lag som beter sig dåligt kan komma att få bekosta matchobservatörer vid sina matcher.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- Utöver de observationer som görs utifrån disciplinärenden ska även ett breddat projekt med matchobservationer genomföras. ÖFF ska få en större närvaro på sina arrangemang i stort och därmed kunna samla in information kring den fotbollsverksamhet som drivs i länet. Detta kommer bestå av 50st matchobservationer med efterföljande rapportskrivning.
Ansvarig: RiF-coach

- Projektet "Föreningscoachen" ska genomföras - förbundets och SISU:s nya storsatsning på att stärka föreningen för att främja bland annat arbete med policy och värdegrundsfrågor. Respekt i Fotboll är ett prioriterat område inom "Föreningscoachen".
Ansvarig: Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

- Respekt i Fotboll ska genomsyra ÖFF:s lägerverksamhet. Genom föreläsningar på temat respekt och med ett nytt domarperspektiv.
Ansvarig: Lägeransvarig och RiF-coach

- Med hjälp av Sisu ska ÖFF ta fram och tillhandahålla utbildnings- och informationsmaterial för ungdomsledare, spelare och föräldrar. Detta ska också paketeras på ett behändigt sätt för att underlätta exempelvis internutbildningar i föreningar.
Ansvarig Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

- Sidan respektifotboll.se ska förenklas och vara lättmanövrerad för den som behöver information om arbetet eller material till egna utbildningsinsatser.
Ansvarig: RiF-coach

Föreningarnas ansvar

Respekt i Fotboll bygger på föreningarnas engagemang, vilja och ansvar att inom Östgötafotbollen respektera medspelare, motspelare, domare och spelet.

Föreningarna ansvarar för:
- att följa förbundets bestämda riktlinjer för Respekt i Fotboll och det som framgår av §22 i dokumentet "Förutsättningar för Östgötsk barn- och ungdomsfotboll".


Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och möjliggjort en långsiktig satsning på Respekt i Fotboll.
"Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar för att skapa trygghet på olika sätt. Via fotbollen gör vi det genom att starta samtalet om vikten och värdet av att ta ansvar för sitt beteende och respekterar varandra. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Respekt i Fotboll."

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

I östgötafotbollen gäller Respekt i Fotboll

ÖFF:s årsmöte har beslutat att "Respekt i Fotboll" ska gälla inom östgötafotbollen och i alla serier och cuper som ÖFF själva administrerar över. Av detta skäl har det nu vidtagits följande åtgärd inför höststarten.

”Respekt i Fotboll”

ÖFF vädjar om hjälp med att sprida detta budskap till alla ledare inom östgötafotbollen.

Ett gott RiF-exempel

Rimforsa IF och Kisa BK tog gemensamt ansvar för det goda matchklimatet inför lokalderbyt Rimforsa IF - Kisa BK den 20 maj.

Respekt i fotboll på rätt väg

Det är med stor glädje vi har kunnat notera att vårt arbete och våra gemensamma insatser för ökad "Respekt inom fotbollen" har slagit väl ut.

Respekt i fotboll i praktiken

Igår inför Div 4-matchen mellan Lindö FC - IK Skarphagen fick vi se ett bra exempel på hur man kan genomföra Respekt i fotboll-proceduren. Se filmen här nedan.

Visa alla nyheter