Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund arbetar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta med att sprida budskapet Respekt i Fotboll till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

Bakgrund
Sedan 2008 har Östergötlands Fotbollförbund arbetet med Respekt i Fotboll för etik och moralfrågor på och omkring fotbollsplaner. Det som började som ett projekt ingår numera i förbundets ordinarie verksamhet.

Under perioden 2011 till 2017 har antalet grova förseelser minskat från 245 till 157 st. Över tid är trenden positiv samtidigt som arbetet med Respekt i Fotboll måste fortsätta både inom förbundet och ute i föreningarna.

Inriktningen 2018
Inför 2018 har en RIF-coach rekryterats. Syftet är att ha en samordnare med överblick över satsningen och möjlighet att rikta resurser dit de behövs. De arbetsinsatser som görs inom ramen för Respekt i Fotboll kommande år är följande:

- Arbeta mer med uppsökande verksamhet i de lag och föreningar som har störst problem, för att med utbildning och sanktioner komma till rätta med problemen.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- Se till att lag som beter sig dåligt kan komma att få bekosta matchobservatörer vid sina matcher.
Ansvarig: Tävlingskommittén och Fotbollskommittén

- Utöver de observationer som görs utifrån disciplinärenden ska även ett breddat projekt med matchobservationer genomföras. ÖFF ska få en större närvaro på sina arrangemang i stort och därmed kunna samla in information kring den fotbollsverksamhet som drivs i länet. Detta kommer bestå av 50st matchobservationer med efterföljande rapportskrivning.
Ansvarig: RiF-coach

- Projektet "Föreningscoachen" ska genomföras - förbundets och SISU:s nya storsatsning på att stärka föreningen för att främja bland annat arbete med policy och värdegrundsfrågor. Respekt i Fotboll är ett prioriterat område inom "Föreningscoachen".
Ansvarig: Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

- Respekt i Fotboll ska genomsyra ÖFF:s lägerverksamhet. Genom föreläsningar på temat respekt och med ett nytt domarperspektiv.
Ansvarig: Lägeransvarig och RiF-coach

- Med hjälp av Sisu ska ÖFF ta fram och tillhandahålla utbildnings- och informationsmaterial för ungdomsledare, spelare och föräldrar. Detta ska också paketeras på ett behändigt sätt för att underlätta exempelvis internutbildningar i föreningar.
Ansvarig Fotbollskommittén och Föreningskommittén.

- Sidan respektifotboll.se ska förenklas och vara lättmanövrerad för den som behöver information om arbetet eller material till egna utbildningsinsatser.
Ansvarig: RiF-coach

Föreningarnas ansvar

Respekt i Fotboll bygger på föreningarnas engagemang, vilja och ansvar att inom Östgötafotbollen respektera medspelare, motspelare, domare och spelet.

Föreningarna ansvarar för:
- att följa förbundets bestämda riktlinjer för Respekt i Fotboll och det som framgår av §22 i dokumentet "Förutsättningar för Östgötsk barn- och ungdomsfotboll".


Länsförsäkringar Östgöta

Länsförsäkringar Östgöta har sedan starten varit en viktig samarbetspartner och möjliggjort en långsiktig satsning på Respekt i Fotboll.
"Respekt i Fotboll är ett led i vårt samhällsengagemang, där vi jobbar för att skapa trygghet på olika sätt. Via fotbollen gör vi det genom att starta samtalet om vikten och värdet av att ta ansvar för sitt beteende och respekterar varandra. Vi ser fram emot att fortsätta och utveckla samarbetet med Respekt i Fotboll."

Tommy Eklöf, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Östgöta

Nya utbildningar i RIF

ÖFF har under många år arbetat med Respekt i Fotboll (RIF). Nu har förbundet tagit fram utbildningsmaterial för RIF riktat till ledare, föräldrar och spelare. Utbildare är Kent Hellström med lång erfarenhet av fotbollsutveckling.

Är Era spelare anmälda?

Östgötalägren är en uppskattad tradition inom östgötafotbollen som gett glädje till fotbollsspelare under 40 år! Inför 2018 tar ÖFF en rad nya grepp för att bredda och utveckla lägerverksamheten i samklang med utvecklingen inom svensk fotboll. Se lägerinbjudan enlig nedan.

Kalle prisades inför IFK:s premiär

ÖFF:s ordförande Sven-Inge Arnell och Länsförsäkringar Östgötas Mats Jörman delar här tillsammans ut förebildspriset för "Respekt i Fotboll" till årets Herrfotbollsspelare i Östergötland 2017. Priset tilldelades IFK Norrköpings Kalle Holmberg i samband med den Allsvenska premiären mot BP.

Nytt koncept för Östgötalägren

Östgötalägren är en uppskattad tradition inom Östgötafotbollen som givit glädje till många fotbollsspelare under 40 år! Inför 2018 tar ÖFF en rad nya grepp för att bredda och lyfta lägerverksamheten i sammanklang med utvecklingen inom svensk fotboll.

Ny film: "Jag säger nej till..."

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Under året har ÖFF tagit fram filmer på temat i samarbete med Länsförsäkringar och SISU Idrottsutbildarna. Titta på den senaste filmen där olika personer ur fotbollsfamiljen tar ställning i frågan.

Dags att avsluta fotbollssäsongen

ÖFF vädjar härmed till alla länets lag, att ha respekt för satsningen på "Respekt i fotboll" som alla föreningar ställt sig bakom inför denna säsong.

Utveckla dig själv

Nu finns ett nytt utbildningsmaterial "Utveckla dig själv" som är framtaget ihop med SISU Idrottsutbildarna inom ramen för Respekt i Fotboll. Det är ett antal enkla kontrollfrågor som du som ledare och tränare kan ställa dig själv för att stärka dig och din ledargrupp.

Ny film om Respekt i Fotboll

En ny film har tagits fram på temat Respekt i Fotboll i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Länsförsäkringar Östgöta. En februarikväll samlades medlemmar ur "Fotbollsfamiljen" för att spela fotboll och formulera sitt budskap om Respekt i Fotboll. Vad betyder Respekt i Fotboll för dig?

Starka föreningar i Östgötafotbollen

Föreningscoachen är Östergötlands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma storsatsning på att stärka "föreningen" inom Östgötafotbollen. Satsningen omfattar bland annat ett antal lokala coacher som arbetar nära och ute i föreningar.

Respekt i Fotboll 2017

Respekt i Fotboll syftar till att förbättra klimatet på och utanför fotbollsplanen. Östergötlands Fotbollförbund fortsätter arbetet under 2017 med ett antal nya grepp. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta ska budskapet Respekt i Fotboll spridas till spelare, tränare, ledare, domare, föräldrar och publik inom alla fotbollsföreningar i Östergötland.

RIF-arbete ger bra resultat

Mjölby AI:s flicklag 04/05 har under säsongen arbetet med "Respekt i Fotboll" och med att ta fram sitt lags ledstjärnor. Efter redovisat resultat till ÖFF fick laget i helgen möjlighet att se toppmatchen LFC - Rosengård.

Dags att ta RIF-budskapet på allvar

Vi har inom östgötafotbollen bestämt oss för att aktivt jobba med Respekt i Fotboll, något som också många föreningar och domare gör! För att förstärka det viktiga arbetet lanserar vi nu en ny hemsida för Respekt i Fotboll och uppmanar alla föreningar att inför höststarten förmedla ut budskapet till alla inom fotbollsfamiljen. Se nedan:

Respekt i fotboll

Östergötlands Fotbollförbund vill att det ska vara roligt och trevligt i och runt de fotbollsmatcher som spelas i distriktet. En av de mest genomgripande åtgärderna för att det ska bli så är Respekt i Fotboll.

Fortsatt satsning på Respekt i Fotboll

Respekt i Fotboll har resulterat i ett betydligt bättre klimat på och runt fotbollsplanerna. ÖFF fortsätter, i samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Länsförsäkringar Östgöta, med satsningen som övergått från projektform till ordinarie verksamhet.

Tallboda IF först att bli certifierade

Tallboda IF tilldelades ett certifikat i Respekt i Fotboll för sina insatser av ÖFF:s representant Björn Svenssson och SISU:s representant Jonas Pihl vid fredagens hemmamach mot Sonstorps IK.

Visa fler nyheter
Visa alla nyheter