Diplom målvakt

ÖFF och SvFF arrangerar utbildningar för målvaktstränare. De officiella målvaktstränarutbildningar som finns är målvakt C-Diplom, målvakt B-Diplom och målvakt A-Diplom.

- - - - - - - - - - -

AKTUELL UTBILDNING - Hösten 2018
MV B-Diplom, Norrköping 2 och 9 september:

Målvaktstränarutbildning B-diplom är en fortsättning på introduktionsutbildningen Mv C-diplom. Kursen är en fördjupning av de områden som finns i Mv C-diplom och behandlar målvaktsspelet från och med 15 års ålder till och med inledningen av seniorverksamheten.

Innehåll:
Beskrivning av spelet, Målvaktens anfalls- & försvarsspel, Ledarskap & lärande, Att kunna & förstå spelet, Målvaktsfysiologi, Matchanalys av målvaktsspelet, Planering, Spelsystem & Träningsprogram, Enskilda övningar mm.

Instruktörer:
Robert Axelsson och Anders Borg Carrum, ÖFF

Kursupplägg:
Fysisk träff (1 dag) + Webbuppgifter + Fysisk träff (1 dag)

Kursplats/ datum:
Norrköping 2 och 9 september 09.00-17.00 båda dagarna

Kursavgift:
För deltagare från föreningar i Östergötland är den faktiska kostnaden 750 kr per deltagare, vilket inkluderar litteratur, fika/ lunch och instruktion. Resten finansieras via idrottlyftet.

Kallelse/program:
Skickas via mejl till alla deltagare ca 1 vecka innan kursstart vilket innebär att du uppger mejladress i anmälan. Kallelsen innehåller information om dag, plats, tid och deltagarlista.

Ledighet:
Ledighet beviljas ej under kursens gång. För att få godkänt på kursen måste du gå båda tillfällena. Avgiften betalas inte tillbaks om du missar tillfälle 2.

Kontaktperson:
Vid ev frågor kontakta: Dan Elofsson, 010-476 50 62

Anmälan:
till: dan.elofsson@osterg.rf.se senast den 13 augusti.

Obs! Genom att anmäla dig betyder det att du är anmäld till båda tillfällena. För att få godkänd på kursen krävs det 100% närvaro vid båda tillfällena. Förankra Din anmälan hos behörig person i Din förening.Förkunskaper:
Målvaktstränarutbildning C-diplom eller Målvaktstränarutbildning Bas 1.x x x x x x x
- - - - - - - - - -
Information om Svenska Fotbollförbundets målvaktstränarutbildningar finns på länken:
Målvaktstränarutbildningar SvFF

Robert Axelsson är ansvarig för målvaktsutbildningar i Östergötland och nås på:
Telefon, 072-318 12 33
E-post, robert.mvu@gmail.com
- - - - -