Diplomkurs (Basnivån)

Diplomkurs, (Bas) 4 dagar/32 tim
Genomförs i kursform
Arrangör är ÖFF tillsammans med annat distrikt.
Innehåll
Tillämpning av samtliga kunskapsområden med inriktning barn-och ungdomsfotboll.

Kursmaterial
Deltagarmaterial "Diplomkurs BAS"
Deltagare/Förkunskaper
Max 24 deltagare, Genomgångna kurser på BAS 2-nivå och minst två års tränarerfarenhet.
Instruktörer
ÖFF:s distriktsinstruktör + andra instruktörer
Kursdiplom
"UEFA-B-Diplom" utfärdas av ÖFF.
Övrigt
Praktiska moment;
Dag 2, 180 min (fm), spelförståelse
180 min (em), målvaktsträning. Övningstrupp 16+2 mv
Dag 2, 90 min (em) träningslära
Övningstrupp, 18 utespelare (alt 16+2 mv)
Dag 3, Analysmatch (em), 11-,manna.
Rekommendation, lägst juniorlag alt distriktslag
Dag 4, 180 min (fm) teknik,
Övningstrupp 16+ 2 mv
Fullstor fotbollsplan behövs.

- - - - - - - - - - - - -
ÖFF räknar med att genomföra DIPLOMKURS BAS i Linköping den 29 maj - 1 juni 2014.
En förutsättning är att det blir många deltagare på innevarande "bas-2-säsong".

Kontakta gärna Distriksinstruktör Jörgen Johansson, 070-24 05 464 eller ÖFF:s kansli 010-476 50 62.
x x x x x x x x x x
Namn: DIPLOMKURS BAS

Antal dagar: 4

Datum: 29 maj - 1 juni 2014

Plats: Linköping
Deltagare: Max 24 deltagare

Instruktörer: Distriktsinstruktör Jörgen Johansson samt Anders Borg, Kent Hellström och Robert Axelsson (mfl), SvFF:s riksinstruktör, Åke Kallenberg

Förkunskaper: Genomfört samt blivit godkänd på samtliga kurser på BAS2-nivå alternativt gått gamla
Steg 2 i den äldre utbildningsstegen. De som har genomgått den äldre utbildningen måste införskaffa det nya materialet för hela BAS-nivån.

Inriktning: Diplomkursen är den avslutande delen av Tränarutbildning Bas.
---
Tidigare 13 kursdagar har Innehållit kunskapsförmedling och faktainhämtning i form av inläsning, föreläsningar, gruppdiskussioner samt praktiska träningspass. Diplomkursen ska säkerställa och utvärdera kunskapstillförseln från
Tränarutbildning Bas.

Struktur:
Kursen omfattar 4 dagars utbildning med max 24 deltagare och 2 instruktörer. Till stor del bygger Diplomkurs Bas på deltagarnas egna arbeten. De ska redovisa sina kunskaper om det som tagits upp i Tränarutbildning Bas.

---
Bedömning:
Varje deltagare bedöms efter hur väl han/hon kan tillämpa kunskaperna från Tränarutbildning Bas olika ämnesområden i fråga om: ledaregenskaper, som instruktör, som kommunikatör samt fotbollskunskaper.
---

Betyg: Betygen är Godkänd (G) eller Icke Godkänd (IG). Vid betyget IG har deltagaren möjlighet att gå om diplomkursen. För att kunna söka och antas till Fotbollens tränarutbildning - Avancerad, krävs betyget Godkänd (G) på Diplomkurs Bas.
---

Kostnad:  6.000 kr inkl. kost, kursmaterial, exklusive logi,
För boende i dubbelrum tillkommer logikostnad. (info skickas ut till anmälda tränare)
Utbildningssamordnare: dan.elofsson@osterg.rf.se , 010-476 50 62
Anmälan ska vara inne till ÖFF senast den 15 mars 2014.
Anmälan är bindande.

Dela

Fotbollsläger 2014

Lägerinbjudan 2014

Idrottens Himmel och Helvete

Idrottens Himmel och Helvete

Idrottslyftet 2014

Idrottslyftet år 5

Landslagets Fotbollsskola

Landslagets Fotbollskola

Respekt i Fotboll

RiF

Spelarutbildningsplaner

Spelarutbildningsplaner

Sponsrade länkar