C-Diplom

C-diplomsutbildningen är det första steget i SvFF:s tränarstege. Har man aldrig gått en tränarutbildning tidigare ska man alltså börja med den här utbildningen.
Efter kursen kan man välja att gå "B-Diplom Ungdom" (ungdomsspår) eller "UEFA B" (seniorspår).

Upplägg: 1 dag (fysisk träff) + Hemuppgifter + 1 dag (fysisk träff)

Innehåll:
Med barnen i fokus, barns utveckling, beskrivning av spelet, barnfotboll och lärande, att kunna och förstå fotboll, lek, fysisk träning i barnfotbollen, planering, tränarens förhållningssätt under match, koordinationsövningar och lekar, träningsprogram.

Vill Du genomföra utbildningen i Din förening?
Kontakta "Ditt" lokala SISU-kontor:
- Norrköping, 010-476 50 38
- Linköping, 010-476 50 36
- Motala, 010-476 50 31
ÖFF:s kansli, dan.elofsson@osterg.rf.se

Planerade utbildningar:

- - - - -
ÖFF och Malmslätts AIK genomför C-Diplom på Hellgrenshagen I Malmslätt den 29 september och 20 oktober 2018.
Kursinstruktör är Kent Hellström ÖFF, assisterande instruktör, Dan Elofsson ÖFF
Anmälan/frågor senast den 19 september till: dan.elofsson@osterg.rf.se
Kostnad: 750 kr per deltagare, resten finansieras via idrottslyftet.
- - - - -
SISU Norrköping och Lindö FF genomför C-Diplom den 20 oktober och 17 november 2018.
Plats: City Gross Arena
Ledare: Anders Hellberg och Sven Isebäck, ÖFF
Anmälan/frågor senast den 11 oktober till: kansli@lindo-ff.se
Kostnad: 750 kr per deltagare, resten finansieras via idrottslyftet.
- - - - -
Smedby AIS och SISU Norrköping genomför C-diplom på Mirum Arena den 21 oktober och 17 november 2018:
Anmälning/frågor till niclas.fredriksson@smedbyais.se senast den 11 oktober.
Kursinstruktörer: Kent Hellström och Ulf Rann, ÖFF
- - - - -
SISU Motala/Borens IK genomför C-Diplom i Motala 27 oktober och 24 november 2018:
Anmälan/frågor till hans@sisu.nu , eller 010-476 50 31, Hans Wetterhall
- - - - -