Träningslära/Målvaktsspel(Bas 2)

Träningslära/Målvaktsspel (Bas 2)
Träningslära (bas 2) 1,5 dag/12  tim

Genomförs i kursform, arrangeras av ÖFF.
Innehåll:
Riktlinjer för barn- och ungdomsträning. Motorisk utveckling i olika åldrar, kost och hälsa, akut skadebehandling.
Kursmaterial:
Deltagarmaterial "Träningslära"
Deltagare/Förkunskaper:
Max 24 deltagare. genomgångna kurser på Bas-nivå 1 och kursen "ledarskap" (bas 2).
Tränarpraktik fordras ej men examination för B-diplom förutsätter minst två års tränarpraktik.
Instruktör
Av ÖFF handledarutbildade
Kursintyg
Utfärdas av ÖFF:s instruktörer (underskrift i "tränarpasset")
Övrigt:
Praktiska moment; dag 1 120 min (em), kursens deltagare utgör själva övningstrupp.
Mindre fotbollsplan behövs.
- - - - - - - - - - -
Målvaktsspel (bas 2) halv dag/4 tim
Genomförs i kursform, ÖFF är arrangör.
Innehåll
Barn och ungdomsinriktad.
Målvaktens spelträning, målvaktens försvars- och anfallspel. Utbildningsplan för målvakter.
Kursmaterial
Deltagarmaterial "Målvaktsträning"
Deltagare/förkunskaper
Max 24 deltagare. Genomgångna kurser på bas-nivå 1 och kursen "ledarskap" på bas-nivå 2.
Tränarpraktik fordras ej men minst examination för B-diplom förutsätter minst två års tränarerfarenhet.
Instruktörer
Av ÖFF handledareutbildade
Kursintyg
Utfärdas av ÖFF:s instruktörer (underskrift i tränarpasset)
Övrigt
Praktiskt moment; dag 2, 120 min (em). Övningstrupp, 4 målvakter och kursens deltagare.
Mindre fotbollsplan behövs.

ÖFF genomför TRÄNINGSLÄRA/MV-SPEL BAS 2 i Norrköping den 28 februari och 1 mars 2015.
Instruktörer: Robert Axelsson, Anders Borg, Tobias Yden.
Kostnad: 2.500:-/deltagare (exkl logi)
Teori/praktik på Scandic Nord/Maxihallen
Anmälan/frågor: till dan.elofsson@osterg.rf.se , 010-476 50 62 senast den 10 februari.