B-Ungdom

Tränarutbildning B-ungdom.

Tränarutbildning B-Ungdom: Fyra kursdagar (2+2) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter. Tiden mellan träff 1 och träff 2 är ca 5-6 veckor.
ÖFF:s kansli, dan.elofsson@osterg.rf.se
--
Tränarutbildning B-diplom Ungdom vänder sig till tränare för ungdomar i åldern 13-19 år. Materialet är en fortsättning på Tränarutbildning C-diplom inom SvFF:s utbildningsprogram.
--
Innehåll: Ungdomsfotboll och lärande, matchen som inlärningstillfälle, taktik och spelsystem, fotbollsfys, barnkonventionen, spelförståelse mm.

Aktuella utbildningar:
- - -
I ÖFF-regi:
17-18 februari 2018, Norrköping
23-24 mars 2018, Linköping, (fredag 17.00-21.30)
08.30-18.00 lördagar och söndag.
Det krävs 100% närvaro för att bli godkänd.
Kostnad:
Den faktiska kostnaden för deltagare tillhörande Östgötaföreningar är 1.500 kr per deltagare inkl förtäring och kursmaterial mm. Resten finansieras via Idrottslyftet.
Instruktörer: Anders Borg Carrum och Anders Hellberg, ÖFF
Anmälan till dan.elofsson@osterg.rf.se senast den 25 januari.
- - - - - -