UEFA A (avancerad)

Avancerad nivå

Anmälan till 2015 års kurser ska vara ÖFF tillhanda senast 10 november 2014!

Observera att det finns mer information om de aktuella kurserna än vad som presenteras här nedan.
Skicka ett mail till dan.elofsson@osterg.rf.se så kommer all information du behöver!
- - - - - - - - -

INBJUDAN TILL AVANCERAD TRÄNARUTBILDNING 2015

Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till tre tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje kurs består av fyra utbildningstillfällen med sammanlagt 17 utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar. Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat erhåller examensbeviset "UEFA-A-Diploma".

Kurs 1:

Del 1 – 23-26/1, Bosön

Del 2 – 20-23/2, Bosön

Del 3 – 6-9/11, Bosön Diplomkurs – 30/11-4/12, Bosön

Kurs 2:

Del 1 – 1-4/2, Bosön

Del 2 – 10-13/4, Bosön

Del 3 – 21-24/8, Bosön Diplomkurs – 12-16/10, Bosön

Kurs 3:

Del 1 – 27/2-2/3, Växjö

Del 2 – 24-27/4, Växjö

Del 3 – 25-28/9, Växjö Diplomkurs – 23-27/11, Växjö

Kursavgift

Kursavgiften är 28 000:-

*

och inkluderar kurskostnader och logi i dubbelrum med helpension vid samtliga fyra kurstillfällen. Denna avgift är subventionerad.

Hela avgiften ska betalas innan första kursdelen startar. Resor och extra övernattningar bekostas av kursdeltagaren själv.

Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften (faktiska kostnader).

* Vi vill informera om att moms eventuellt kan tillkomma, om Riksdagen fattar ett beslut om momsplikt för ideella föreningar. Bakgrunden till detta är ett krav från EU om en anpassning av den svenska momslagstiftningen för ideella föreningar. För tillfället råder osäkerhet när ett sådant beslut kommer att träda i kraft, men inte förrän tidigast från och med 2015. Om det sker tidigare och den Avancerade tränarutbildningen blir momsbelagd kan SvFF komma att reglera kursavgiften. I inbjudan som skickas till de antagna tränarna i mitten av december 2014, kommer vi att veta mer och kursavgiften ska då vara fastlagd.

Antagningskriterier

Formell behörighet

Innehav av Bas-diplom.

Från 2013 krävs ett B-Diplom för att få söka Avancerad

.

Det innebär att du som gått Steg 2/U3 innan år 2000 måste gå en uppgraderingskurs för att få ett B-Diplom och därmed behörighet att söka Avancerad. Uppgraderingskurserna arrangeras av distriktsförbunden.

Praktikkrav

Innan Avancerad kurs minst tre års praktisk tränarerfarenhet varav minst ett ska vara som huvudansvarig för 11-mannaspel.

Antal utbildningsplatser 2015

Är 72 st eller 48 st beroende på antalet sökande. Fördelningen av platserna görs efter distriktens omdömen och rangordning.

Val av kurs

Det finns tre alternativ att välja på och sökande ska fylla i vilken kurs som passar bäst samt två reservalternativ. Vi vill redan nu observera er på att alla inte får sitt första val.

Ansökan/sista anmälningsdag

Ansökan görs på avsedd blankett och skickas till eget distriktsförbund. Alla ansökningar ska vara SvFF tillhanda den 17 november 2014.

OBS! Du måste själv kolla med ditt distriktsförbund när sista anmälningsdag är för dig.

Antagningsbesked lämnas vecka 50.

Information och anmälningsblankett finns på SvFFs hemsida svenskfotboll.se/tranare

Frågor besvaras av undertecknad på telefon 08-735 95 82 eller mail frida.wesstrom-skalleberg@svenskfotboll.se

Med vänlig hälsning

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Utbildningsavdelningen

Frida Wesström Skalleberg

Information och anmälningsblankett finns på SvFFs hemsida svenskfotboll.se/tranare

Frågor besvaras av undertecknad på telefon 08-735 95 82 eller mail frida.wesstrom-skalleberg@svenskfotboll.se

Med vänlig hälsning

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Utbildningsavdelningen

Frida Wesström Skalleberg
TELEFON: 08-735 95 82 , MOBIL: 070-274 51 75