Målvaktstränarutbildning i fotboll - Bas 2

Aktuell utbildning våren 2013 - se längst ned på sidan!!!!

- - - -
Kurstid

3 dagar (ca 25 timmar)
SvFF rekommenderar att genomföra kursen fredag-söndag, men SDF kan dela kursen till flera tillfällen om man finner fördelar med det.

Förkunskaper
Genomgången Målvaktstränarutbildning Bas 1.
Kursinnehåll
Kursinledning
Ledarskap
Målvaktsspel försvar
Träningslära
Målvaktsspel anfall
Spelförståelse
Kursavslutning

Kurslitteratur
Deltagarhäfte Bas 2

Från Bas 1:
- Deltagarhäfte från Bas 1
- Fotbollens Målvaktsspel
- Fotbollens Spela lek och lär
- Akut skadebehandling
- Kurspärm

Arrangör
ÖFF

Antal deltagare
Kursen bygger på 24 deltagare och 2 kursinstruktörer. Den kan också genomföras med 12 deltagare. OBS! Om deltagarantalet är över 12 krävs 2 kursinstruktörer.

Kursinstruktörer
Av SDF godkänd instruktör (-er) vilka genomgått SvFFs handledarutbildning.

Kursintyg
Utfärdas.

Övrig information
Om du kommer att gå kurserna i lagtränarutbildningen får du tillgodoräkna dig denna kurs på Bas 2-nivå. Det innebär att du inte behöver gå mv-avsnittet på lagtränarutbildningens Bas 2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÖFF genomför Målvaktstränarkurs bas 2:

Östergötlands FF välkomnar dig att söka till kursen Bas 2 mv-tränarutbildning.

Kursdatum 2013:

17-18 maj 2013

Plats: Linköping

Kursavgift: 3.500:- inkl kursmaterial och förtäring (exkl logi)
För Östgötatränare hjälper vi till med Idrottslyftet för att finansiera utbildningen.

Instruktör:

Robert Axelsson

0730-201735

robert.mvu@gmail.com

Anmälan:

dan.elofsson@osterg.rf.se eller 010-476 50 62 senast den 26 april 2013.