Fotboll i Grundskolan

Östergötlands Fotbollförbund kommer under 2019 se över den verksamhet som tidigare hette "Certifierade" grundskolor.
Vi återkommer med mer info.
Vid frågor, kontakta Ari Heikki, 070-385 08 74.
x x x x x

Aktuell information från SvFF 27/8-2019:
Hej!

Här kommer info från SvFF.
Ta gärna chansen och åk på fortbildning den 23/9.

Anmälan görs till: foreningscoach.arih@telia.com

Gör det så fort som möjligt.

Fortbildning 23/9 "Lira mer"

"Som vi beskrev under konferensen så gör vi en extra satsning för flickor åk 7-9, samt deras lärare. Vi bestämde inom styrgruppen att ansökan till utbildningen ska vara öppen för alla skolor/lärare som uppfyller kriterierna. Vårt önskemål är att ni skickar detta inbjudan till alla grundskolor ni känner har möjlighet att söka platser till första utbildningen. Skolan behöver inte vara certifierat men så klart är det en fördel när vi tar ut deltagarna. Bifogar även Inbjudan fortbildningen inom projektet "Lira mer -fotboll för flickor åk 7-9"

Certifiering och nya timplanen för grundskolan

I förra mailet berättade jag om svårigheten med certifiering samt eventuellt de nya namnen som skulla införas för grundskolan och LIU. Nu har det hänt lite saker som har påverkan för framtiden…

Dels har Skolverket fått ett uppdrag av regeringen att se över ämnet "Specialidrott" (gäller endast gymnasiet), vilket kan ha stor betydelse även för det vi kallar för LIU-gymnasier, och dels har vi ny timplan för grundskolan med en timme mindre för elevens val (dock mer för idrott) som har betydelse för vår certifiering (som det är nu). Vi har tänkt om och kommer att avvakta med ändringar innan vi har fått några besked från Skolverket, d v s vi fortsätter med certifiering även detta läsår både för LIU och grundskola. Det blir nog tuffare för många grundskolor att certifiera sig men det får bli så i år. Vi kommer att ha ett nytt upplägg till läsåret 2020/2021 och då hinner vi informera skolorna om det i god tid.

Vad gäller LIU så ändrar vi kravet på utbildningsnivån till A-ungdom, som ni föreslog under konferensen, för att det stämmer bättre överens med utbildningen än UEFA A.

Vi hörs!

Ari Heikki