Holmen ny utvecklingspartner

Östergötlands Fotbollförbund arbetar numera inom barn- och ungdomsfotbollen efter modellen "Spelarutbildning – en helhet". Holmen Paper, som varit en samarbetspartner till förbundet under många år, går nu in som officiell utvecklingspartner för att stötta den positiva fotbollsutvecklingen inom Östgötafotbollen.

Holmen

Svenska Fotbollförbundets nya inriktning inom barn och ungdomsfotbollen utgår från modellen "Spelarutbildning – en helhet". Det innebär en breddad utbildningsverksamhet för alla fotbollsspelare i åldern 12–19 år.

- Vi arbetar nu efter svensk fotbolls nya inriktning och kan erbjuda alla spelare och föreningar i Östergötland en bra spelar- och tränarutbildning. Nu öppnar vi upp verksamheten ännu mer med ambitionen att alla spelare ska kunna utvecklas inom verksamheten ÖFF bedriver och i föreningarna med stöd av ÖFF", säger Thomas Kölnäs, kanslichef på ÖFF.

ÖFF-lägerbild

För att kunna genomföra spelarutbildningen ute i föreningarna har förbundet anlitat välutbildade spelarutbildare.

- Vi fokuserar på utveckling på alla nivåer inom spelarutbildningen. Med våra nya organisationer med spelarutbildare kan vi erbjuda föreningarna en rad aktiviteter. Det handlar om spelarutbildning i föreningsmiljö, fortbildning för tränare, fler öppna extraträningar spridda över länet samt vår omfattande och öppna lägerverksamhet, säger Stefan Strandberg, ansvarig för Spelarutbildningen på Östergötlands Fotbollförbund.

Holmen Paper, med huvudkontor i Norrköping, har en lång tradition av att stötta regional fotboll med ett flerårigt samarbete med IFK Norrköping som grund. Företaget har även varit samarbetspartner till ÖFF under flera år. Nu tar Holmen ett helhetsgrepp genom att gå in som utvecklingspartner till ÖFF. Det omfattar både Landslagets Fotbollskola och spelarutbildningsverksamheten.

- Det koncept man nu från ÖFF introducerar under namnet "Östgötalaget" känns både relevant, nytänkande och inspirerande för den fortsatta utvecklingen av fotbollsverksamheten i regionen. Det är en resa vi väldigt gärna är med på, säger André Skagervik, kommunikationschef på Holmen Paper.

Holmen LFS

För de yngre fotbollspelarna i åldern 6-12 år finns konceptet Landslagets Fotbollsskola.

- Landslagets Fotbollsskola är ett strålande exempel på hur man genom glädje och kamratskap kan skapa goda förutsättningar för barnens utveckling. Både idrottsligt och socialt. Det är även ett sätt för föreningarna att rekrytera unga ledare. Holmen har varit med som partner under flera år, vilket vi är väldigt stolta över. Med fotbollsskolan får vi en röd tråd från barn och ungdomsfotbollen till IFK Norrköping.

Den nya utvecklingen inom Östgötafotbollen går mot de övergripande målen:
"Så länge som möjligt", "Så länge som möjligt" och "Så bra som möjligt"

Här kan du läsa mer om "Spelarutbildning – en helhet" och om Landslagets Fotbollsskola