Styrelsementorerna

Östergötlands Fotbollförbund har ett nätverk bestående av styrelsementorer. Styrelsementorerna är behjälpliga i föreningsutvecklingsfrågor.

Vad kan styrelsementorerna hjälpa till med?
- Stötta föreningarna i arbetet med att skapa policys och verksamhetsplaner
- Förevisa hur ett styrelsemöte kan genomföras
- Delge hur en styrelse kan vara sammansatt och inspirera till att arbeta med ansvarsområden samt arbetsgrupper
- Tipsa om hur man kan arbeta med rekrytering av ledare, domare, styrelseledamöter osv.
- Vara ett stöd i föreningsutvecklingsarbetet

Vill ni ha kontakt med en av ÖFF: s styrelsementorer?
Kontakta, Dan Elofsson, ÖFF, 010-476 50 62, dan.elofsson@osterg.rf.se