Fotbollens Samhällsnytta

Svenska Fotbollförbundet och Östergötlands Fotbollförbund har sin strategi att vara en aktiv samhällsaktör. Vi ska vara pådrivande i frågor som rör demokrati, integration och jämställdhet. Nu finns också ett SROI-verktyg som kan påvisa fotbollens samhällsnytta på nationell, regional och föreningsnivå.

ALLA ÄR OLIKA OLIKA ÄR BRA

Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariationer eller sexuell läggning.
Här kan du läsa mer om Alla är Olika Olika är Bra på Svenska Fotbollförbundets webb.

Ansök om bidrag

Varje år kan föreningar ansöka om bidrag från Alla är Olika - Olika är bra. Här kan du läsa mer om hur du ansöker hos Svenska Fotbollförbundet.

JÄMSTÄLLDHET OCH PLUS 10 000

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 står det att vi ska vara" Pådrivande i jämställdhet och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor". Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet är att rekrytera minst Plus 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära tre till fyra ledare per förening.

Här kan du läsa mer om Plus 10 000 på Svenska Fotbollförbundets webb

I Östergötland har vi höga ambtioner med att strategiskt arbeta med jämställdhet.

Här kan du läsa mer hur ÖFF arbetar med jämställdhet.

SROI - RÄKNA UT FÖRENINGARS BIDRAG TILL SAMHÄLLET

Vi har länge vetat att fotbollen gör stor nytta för samhället, men inte kunnat leda det i bevis. Nu har Svenska Fotbollförbundet tillsammans med UEFA tagit fram en SROI-studie – Social Return on Investment – som visar vad svensk breddfotboll bidrar med till samhället, och det är anmärkningsvärda värden.

Här kan du läsa mer om SROI på Svenska Fotbollförbundets webb.

Här kommer du till SROI-verktyget.