PROJEKTSTÖD 2020 (fd Idrottslyftet)

Information kring Idrottslyftet 2020

Idrottslyftet byter namn till Projektstöd IF och det kommer vara två riktlinjer man kan söka medel för.

Projektstöd IF kommer öppnas upp i februari månad och under 2020 kan föreningarna söka medel för:

  • Behålla ungdomar 13-20 år
  • Utbildning för aktivitetsledare

Mer information kommer komma under januari och februari.

Kontakta dan.elofsson@idrottostergotland.se om ni har några frågor eller funderingar.