Idrottslyftet - 2019

Idrotten får varje år statliga pengar som ska utveckla idrotten. Östergötlands fotbollsklubbar kan ansöka om Idrottslyft ifrån Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Resurserna ska fördelas utifrån RF:s sk utvecklingsresor. (se nedan)
ÖFF har skrivit en utvecklingsplan som RF godkänt.

Östergötlands Fotbollförbund
2019 har ÖFF ca 1.2 miljoner kr att fördela i sk föreningsstöd. Prioriterade områden:
*Spela Lek och Lär
*Tränarutbildningar (SvFF steg)
*Spelarutbildningsplan och spelformer
*Domarutbildning
*Respekt i Fotboll
*Fotbollsskolan - Lira Blågult
*Fotboll Fitness
*Alla är olika - olika är bra
*Diplomerad Förening
*Föreningsutveckling

FÖR ATT KUNNA ERHÅLLA STÖD FRÅN IDROTTSLYFTET SKA FÖRENINGEN TA KONTAKT MED ÖFF:s TJÄNSTEPERSONER INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN.

- - -

Frågor om ÖFF: s Idrottslyft besvaras av:
*Dan Elofsson, 010-476 50 62,
dan.elofsson@osterg.rf.se
*Stefan Strandberg, 010-476 50 65
stefan.strandberg@osterg.rf.se
- - - - - - - - -

Östergötlands Idrottsförbund
ÖIF/SISU fördelar idrottslyft utfrån RF:s strategi 2025, 5 olika utvecklingsområden. Se RF/SISU.

Mer information om anläggningsstöd finns på länken:
Idrottslyftet - Anläggningar
Kontaktperson är Johan Råsbrink, 070-815 36 81, johan.rasbrink@innebandy.se

Idrottslyftet Östergötlands Idrottsförbund, Barn och Ungdom:
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.
Det vi gemensamt vill uppnå är att bli "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."
http://www.rf.se/Distrikt/ostergotlandsidrottsforbund/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/
Kontaktperson är Lollo Bladh som nås på 010-476 50 23 alt. lolita.bladh@osterg.rf.se

Mer information om integrationssatsningar finns på ÖIF:s hemsida:
Östergötlands Idrottsförbund

Ansökan (Gällande ÖFF:s IL)
Ansökan måste ske i IdrottOnline och kan endast skickas in av de personer som är registrerade som ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig i IdrottOnline. Ansökningar sker i IdrottOnline och det är viktigt att du väljer rätt organisation (Östergötlands Fotbollförbund) när du skapar en ansökan.
Om du har problem med IdrottOnline med t.ex. inloggning eller att skaffa rätt behörgihet så kan ni kontakta Marie-Louise Elebring på Östergötlands Idrottsförbund, 010-476 50 10 eller marie-louise.elebring@osterg.rf.se