Idrottslyftet

Idrotten får varje år statliga pengar som ska utveckla idrotten. Östergötlands fotbollsklubbar kan ansöka om Idrottslyft ifrån Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

De olika organisationerna som har idrottslyft att fördela har blivit tilldelade olika områden att fördela sina resurser på. Fördelningen är följande:

Östergötlands Fotbollförbund
Inriktningen för 2018, ÖFF:s idrottslyft:

Östergötlands Fotbollförbund erbjuder sina föreningar att ansöka om Idrottslyft för nedanstående aktiviteter vilka är framtagna ur förbundets utvecklingsplan:
Föreningsmiljö
* Föreningsutveckling
* Levande Policy
* Nå nya målgrupper

Träning och tävling
* Fair Play
* Spelarutbildning (SUP mm)

Tränare och ledare
* Tränarutbildning, C-diplom, B-ungdom och MV-C-diplom
Gällande IL-ansökningar för tränarkurser kan ansökningar göras löpande under året, efter att aktuell utbildning är genomförd.

FÖR ATT KUNNA ERHÅLLA STÖD FRÅN IDROTTSLYFTET SKA FÖRENINGEN TA KONTAKT MED ÖFF:s TJÄNSTEPERSONER INNAN ANSÖKAN SKICKAS IN.

- - -
Här via bifogade länkar kan du ta del av:
- Idrottslyftet utvecklar svensk fotboll

Frågor om ÖFF: s Idrottslyft besvaras av:
*Dan Elofsson, 010-476 50 62,
dan.elofsson@osterg.rf.se
*Stefan Strandberg, 010-476 50 65
stefan.strandberg@osterg.rf.se
- - - - - - - - -

Östergötlands Idrottsförbund
ÖIF/SISU fördelar idrottslyft utfrån RF:s strategi 2025, 5 olika utvecklingsområden. Se RF/SISU.

Mer information om anläggningsstöd finns på länken:
Idrottslyftet - Anläggningar
Kontaktperson är Kjell Augustsson som nås på 010-476 50 01 alt. kjell.augustsson@osterg.rf.se

Idrottslyftet Östergötlands Idrottsförbund, Barn och Ungdom:
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott och leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att idrotta i förening.
Det vi gemensamt vill uppnå är att bli "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt."
http://www.rf.se/Distrikt/ostergotlandsidrottsforbund/Ekonomisktstod/Idrottslyftet/
Kontaktperson är Lollo Bladh som nås på 010-476 50 23 alt. lolita.bladh@osterg.rf.se

Mer information om integrationssatsningar finns på ��IF:s hemsida:
Östergötlands Idrottsförbund

Ansökan (Gällande ÖFF:s IL)
Ansökan måste ske i IdrottOnline och kan endast skickas in av de personer som är registrerade som ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig i IdrottOnline. Ansökningar sker i IdrottOnline och det är viktigt att du väljer rätt organisation (Östergötlands Fotbollförbund) när du skapar en ansökan.
Om du har problem med IdrottOnline med t.ex. inloggning eller att skaffa rätt behörgihet så kan ni kontakta Marie-Louise Elebring på Östergötlands Idrottsförbund, 010-476 50 10 eller marie-louise.elebring@osterg.rf.se