Föreningscoachen är Östergötlands Fotbollförbund och SISU Idrottsutbildarnas gemensamma storsatsning på att stärka föreningarna inom Östgötafotbollen.

BAKGRUND
Samhällsutvecklingen under 2000-talet har snabbt förändrat förutsättningarna för fotbollsföreningar i Östergötland. Många, mer eller mindre komplexa, frågor som folkhälsa, integration, ekonomi, ideellt engagemang, nyanlända, mångfald och jämlikhet har hamnat på agendan.
ÖFF och Sisu Idrottsutbildarna vill tillsammans med föreningarna skapa förutsättningar för att klara utmaningarna. I samband med att Östgötafotbollen firar 100 år under året 2017 lanseras "Föreningscoachen" – förbundets enskilt största satsning på föreningsutveckling!

SYFTE
Projektet "Föreningscoachen" syftar till att utveckla och stärka fotbollsföreningar utifrån en hög kvalitet i utvecklingsarbetet. Genom samverkan mellan Östergötlands Fotbollförbund, SISU Idrottsutbildarna, Östergötlands Idrottsförbund och en grupp av coacher öka närvaron och delaktigheten i föreningarnas utvecklingsarbete.

METOD
Föreningscoachen arbetar efter följande metod:

 • Föreningscoachen utgår från varje förenings specifika behov och situation.
 • Varje förening har en SISU-konsulent och coach kopplad till sig under verksamhetsåret.
 • Till förfogande står också ett antal fotbolls och organisationsutvecklare med fackkompetens.
 • Föreningsbesöket är en viktig metod för att hjälpa och stötta föreningen.
 • Det är frivilligt att få hjälp att utveckla sin organisation och verksamhet med hjälp av ÖFF och SISU Idrottsutbildarna.

FÖRENINGSUTVECKLING
Föreningscoachen arbetar utifrån föjande strategi och synsätt:

 • Föreningscoachen som koncept utgår från att föreningsutveckling omfattar både fotbollsutvecklingsfrågor och föreningsutvecklingsfrågor till en helhet.
 • Föreningscoachen arbetar utifrån strategin att föreningarna stärker sin utveckling genom att se fotbollsutveckling och organisationsutveckling som en helhet.
 • Föreningscoachen är ett strategiskt stödsystem för föreningar som sammankopplar utvecklingsområden (ÖFF) och utvecklingsresorna inom Strategi 2025 (svensk Idrott) med resurserna inom idrottslyftet.

Fotbollsutveckling
Områden inom fotbollsutveckling:

 • Spelarutbildningsplan
 • Tränarutbildning
 • Domarutbildning
 • Nå nya målgrupper
 • Landslagets fotbollsskola

Organisationsutveckling
Områden som omfattas av organisationsutveckling:

 • Respekt i Fotboll
 • Levande Policy
 • Digitala verktyg
 • Föreningsekonomi
 • Unga Ledare

Svensk Idrotts Strategi 2025
Föreningscoachen är ett strategiskt stödsystem för föreningar som sammankopplar utvecklingsområden (ÖFF) och utvecklingsresorna inom Strategi 2025 (svensk Idrott) med resurserna inom idrottslyftet.

Utvecklingsområden
Utvecklingsområden som är kopplade till ÖFF:s idrottslyft:

 • Föreningsutveckling
 • Levande policy
 • Fairplay/Respekt i Fotboll
 • Spelarutbildning
 • Tränarutbildning
 • Nå nya målgrupper
  - Flickfotboll
  - Parafotboll
  - Motionsfotboll

Strategi 2025
Svensk Idrott arbetar enligt Strategi 2025 och SISU Idrottsutbildarna arbetar utifrån följande utvecklingsresor för föreningar:

 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • En ny syn på träning och tävling
 • Ett stärkt ledarskap

ORGANISATION
Föreningscoachen är organiserad enligt följande:
ÖFF:s Styrelse
Föreningscoachen är ett priorterat område för styrelsen.

Föreningskommittén
Projektägare, ansvarig för områden inom organisationsutveckling och kan bistå med fackexperter.

Fotbollskommittén
Ansvarar för området fotbollsutveckling och kan bistå med fackexperter.

FÖRENINGSCOACHENS TEAM
Föreningscoachen organiseras i tre coachteam utifrån geografiska områden. Det finns även en coach som riktar in sig på seniorföreningar, futsalföreningar och domarklubbar.

 • Tema Östra: Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik
 • Team Mellersta: Linköping, Åtvidaberg och Kinda
 • Team Västra: Motala, Mjölby, Ödeshög, Vadstena, Boxholm, Ydre.

TEAM VÄSTRA
Omfattar cirka 20 föreningar i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm, Ödeshögs och Ydre.
Konsulenter
Hans Wetterhall (SISU-Konsulent)
Johan Thorén (ÖFF-Konsulent)
Coacher
Marcus Egnell

TEAM MELLERSTA
Omfattar cirka 40 föreningar i Linköping, Åtvidaberg, Kinda.
Konsulenter
- Mikael Kempe (SISU-konsulent)
- Carl Blomqvist (SISU-konsulent)
- Dan Elofsson (ÖFF-konsulent)
Coach
- Åsa Torin

TEAM ÖSTRA
Omfattar cirka 60 föreningar i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik.
Konsulenter
- Kjell Storm (SISU-Konsulent)
- Stefan Strandberg (ÖFF-Konsulent)
Coach
- Kent Hellström

SENIOR, FUTSAL- OCH DOMARKLUBBAR
Omfattar cirka 50 föreningar i länet.
Coach

Ari Heikki

KONTAKT
Följande personer är kontaktpersoner för Föreningscoachen:
Team Västra

Hans Wetterhall
Mail: hans@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 31

Team Mellersta

Mikael Kempe
Mail: mikael@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 36

Carl Blomqvist
Mail: carl@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 26

Team Östra
Kjell Storm
Mail: kjell@sisu.nu
Telefon: 010-476 50 38

Projektledare
Vill du ställa frågor om projektet kan du kontakta:
Johan Thorén
Utvecklingskonsulent
Mail: johan.thoren@osterg.rf.se
Telefon: 0708-336171

Föreningskommittén
Det går även som förening att lyfta frågor, behov, önskemål och förslag till
Föreningskommittén (FÖK): Kontakta:

Anders Bengtson
Ordförande
Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

SAMARBETSPARTNERS
Vi tackar Region Östergötland samt kommunerna Boxholms kommun, Finspång kommun, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Motala kommun, Norrköping kommun, Söderköpings kommun, Valdemarsvik kommun, Åtvidabergs kommun, Ödeshögs kommun och våra partners Länsförsäkringar Östgöta som alla möjliggör satsningen på "Föreningscoachen"

Nytt koncept för Östgötalägren

Östgötalägren är en uppskattad tradition inom Östgötafotbollen som givit glädje till många fotbollsspelare under 40 år! Inför 2018 tar ÖFF en rad nya grepp för att bredda och lyfta lägerverksamheten i sammanklang med utvecklingen inom svensk fotboll.

Visa alla nyheter