Anläggningsfrågor

Bra anläggningar viktiga!

Bra anläggningar att spela fotboll på är oerhört viktigt för svensk fotboll.

Svenska Fotbollförbundet satsar rejält på att informera och stötta föreningar i alla de frågor som är aktuella inom anläggningsområdet.

Anläggningsansvarig inom Östergötlands Fotbollförbund är Bengt Samuelsson, tel 0705-166901 och e-mail bsamuelsson44@gmail.com

En annan resurs är Svenska fotbollförbundets anläggningsutvecklare Göran Bogren, Lörbyvägen 6 B, 29471 Sölvesborg. E-mail: bogren.g@tele2.se Telefon: 0708-250616. Han kan anlitas kostnadsfritt.

Kontaktperson på SvFF är ronni.lundqvist@svenskfotboll.se med telefon 0705-100593.

Anläggningsinformation

På Svenska Fotbollförbundets hemsida www.svenskfotboll.se/anläggning finns mycket information kring många olika anläggningsfrågor.

Där finns följande rubriker:
Anläggningar, Arenaregler, Belysning, Kulan, Hallar, Underlag, Stöd o kontakt. Miljö o Energi.

Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt stöd kan sökas via Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond, där ansökan ska ske senast  31/12 varje år till distriktets anläggningsansvarige. Förutsättningar för stöd finns på hemsidan.

Energibidrag kan fås för energieffektiviseringar via förbundets och EON:s Energifond där ansökan kan göras löpande. Maxbidrag är 25.000 kr.

Samarbetspartner
Svensk Jordelit AB
Svenska Fotbollförbundet har samarbetsavtal med Svensk Jordelit i Mölndal för planskötsel och utbildning av planskötare i flera steg (kostnadsfritt). Sedan 2007. Ingår numera i "Anläggningslaget".
Svensk Jordelit AB, Argongatan 22, 43153 Mölndal. Hemsida: www.jordelit.se Telefon: 031-877070

Indigrow AB
Östergötlands Fotbollförbund har samarbetsavtal med Indigrow kring anläggningsfrågor och planskötarutbildningar. Indigrow är ett engelskt gödselföretag som funnits i Sverige sedan 2001, inom framförallt golfbranschen. Indigrow i sin tur samarbetar med Skånefrö och Trafik & Fritid. Företaget ingår i Svenska Fotbollförbundets "Anlägggningslaget".

Kontaktpersson Indigrow
Håkan Eriksson
Mobil: 070 248 50 80,
Mail: hakane@indigrow.com,
www.indigrow.com

Kontaktperson Trafik & Fritid
David Rubnerth
Mobil: 0706-546 084
E-post: david@trafik-fritid.se

Konstgräsplaner i Östergötland
(Uppdaterad 180307)

1)     Norrköpings kommun

Östgötaporten – f d Idrottsparken – huvudarenan - uppvärmd sedan vårstarten 2009. Elljus.

Östgötaporten - Idrottsparken – teknikhall med 7-manna-plan – klar 2009

Sydvallen i Hageby – fullstor. Invigd 2002. Ny matta 2015. Elljus.

Maxi-hallen Bråvalla. Ägare: Eneby BK. Spelyta: 70 x 40 m. Takhöjd: 9 m. Hallen klar årsskiftet 2010/11. Kostnad 8 milj kr. Konstgräs. Faciliteter: Logi för 72 personer. Självfinansierad.

Maxivallen Bråvallaområdet. Eneby BK:s 11-manna med elljus.

City Gross Arena. Lindö FF har en sporthall på 2.610 kvm invigd hösten 2009.och invid två fullstora konstgräsplaner. Ca 50 milj kr har investerats av Lindö FF AB. 25-årigt hyresavtal med kommunen. Elljus.

Hall i Krokek. Mått: 24 x 64 m. Kostnad: 3,5 milj kr. Föreningsägd. Klar slutet 2008.

Kuddby - Mindre teknikhall byggd på ideell väg och invigd 2006. Mått: 25 x 65 m.

Åby IP – har med kommunala lån byggt en 11-manna med måtten 100x60 m och en mindre med måtten 60x32 m. Kostnad: 3,5 milj kr. Invigd oktober 2013.

Mirum Arena – f d Smedby IP – två nya planer invigdes hösten 2014. Elljus.

Ektorp – fullstor kommunal konstgräsplan klar hösten 2016. Elljus.

Billbäck Arena. Svärtinge SK – två nya kommunala konstgräsplaner – en fullstor och en 7-manna. Klara hösten 2016. Elljus.

.

2)     Linköpings kommun

Ryd – fullstor plan invid fotbollshallen. Invigd februari 2005.Omlagd 2015. Elljus.

Wahlbeckshallen i Ryd – fotbollshall med konstgräs. Mått 70x40 m.

Ljungstedtska skolan – LFC har byggt fullstor träningsplan. Klar hösten 2010. Kommunalt bidrag på 2 milj kr. Elljus.

Fredriksberg. BK Kenty har byggt fullstor plan på Fredriksberg med ett kommunalt bidrag på 2 milj kr. Klar våren 2011. Elljus.

Skarpan. Kommunal 9-mannaplan med måtten 50 x 76 m klar december 2011. Rymmer två 5-manna-planer. Kostnad knappt 2 milj kr. Elljus.

Linköping Arena - ny fotbollsarena vid Stångebro ersätter Folkungavallen hösten 2013. Ca 7.000 sittplatser o ca 1.000 ståplatser. 1.200 Lux belysning. Klarar UEFA:s krav. Kompletteras med fullstor naturgräsplan för träning. Elljus.

PEMA-arena – två fullstora planer i södra Linköping ersatte Skogsvallen i Hjulsbro 2015. Elljus.

3)     Motala kommun

Idrottsparken – fullstor plan. Invigd hösten 2005. Elljus.

Idrottsparken – uppvärmd fullstor konstgräsplan på tidigare A-plan. Klar årsskiftet 2011/2012. Ny läktare har uppförts. Elljus.

4)     Mjölby kommun

Vifolkavallen i Mjölby – A-plan klar i april 2012. Elljus.

Skänninge - Fullstor plan på bef arena. Invigd 2006.

Mantorp - Fullstor plan invid Klämmestorpsskolan. Klar 30/11 2007. Elljus.

Väderstad. Har byggt en 7-manna-plan med gräsmåtten 44 x 65 m för ca 1 milj kr. EU-projekt inom ramen för ÖFF:s landsbygdsprojekt. Klar hösten 2011.

5)     Söderköpings kommun

Vikingavallen i Söderköping. Fullstor plan. Invigd 2/11 2008. Elljus.

6)     Åtvidabergs kommun

Kopparvallen. Konstgräs på huvudplanen togs i bruk sommaren 2010. Uppvärmd. Elljus.

Eksågen. Mindre träningsplan invid den lilla teknikhallen.

7)     Kinda kommun

Fotbollshall i Rimforsa med måtten 35x45 m. Befintlig industrihall har byggts om till fotbollshall med konstgräs.

Kisa IP – befintlig A-plan ersattes sommaren 2015. Elljus.

Värgårdsskolan – 7-mannaplan konstgräs klar 2015.

8)     Boxholms kommun.

Boxholms IF fullstor plan klar i maj 2009. Kostnad: 3,9 milj kr efter stora ideella insatser. Elljus.

9)     Vadstena kommun

Kungsvalla. Kommunal fullstor konstgräsplan har byggts på grusplan Invigdes 31/8 2013. Kostnad: Ca 4,2 milj kr. Elljus.

10) Valdemarsviks kommun

Grännäs. Fullstor plan invigdes i juni 2014. Elljus.

11) Finspångs kommun

Grosvad i Finspång. Fullstor, uppvärmd plan klar 2015. Elljus.

12) Ydre kommun. 7-mannaplan i Österbymo klar 2017. (Tillhör Smålands FF.)

Totalt finns nu i Östergötland 28 fullstora konstgräsplaner varav alla utom två har elljus, ett tiotal 7-manna - 9-manna samt 7 hallar med konstgräs.