Alla är olika - olika är bra

Svenska Fotbollförbundets paraplynamn inom sociala frågor som demokrati, jämställdhet och integration.

FOTBOLLENS VÄRDEGRUND

Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av svensk fotboll. Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk fotbollsvärdegrund. Det innebär att alla som vill spela fotboll ska känna sig välkomna, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, ålder, kön, funktionsvariationer eller sexuell läggning.

PÅDRIVANDE I SAMHÄLLSFRÅGOR

För oss på Svenska Fotbollförbundet är det viktigt att man visar öppenhet och respekt för människors lika värde samt motverkar alla former av diskriminering och är pådrivande i arbetet för demokrati, jämställdhet och integration inom fotbollsrörelsen.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR

Vår uppgift på Svenska Fotbollförbundet är att skapa förutsättningar för alla våra distrikt, alla våra föreningar och alla våra spelare att bli så bra som möjligt. För oss handlar det om att vi vill skapa förutsättningar för allas självklara rätt att utöva sin idrott. Det handlar inte bara om fotboll. Det är mycket större än så. Det här är vårt arv, vår historia men framförallt vår framtid.

ANSÖK OM BIDRAG

Varje år kan föreningar ansöka om bidrag från Alla är olika - olika är bra. Här kan du läsa mer om hur du ansöker hos Svenska Fotbollförbundet.

MER INFORMATION

Läs mer om Alla är olika-olika är bra här

.