Östergötland bidrog med mångfald

Svenska Fotbollförbundet arrangerade en konferens i Växjö på temat "Mångfald och social inkludering genom fotboll". Från Östergötland deltog över 30 personer från föreningar, förbundet, SISU Idrottsutbildarna och kommuner.

Drygt 90 personer från distrikt i Götaland fick lyssna på ett föredrag av Sevana Bergström – ny integrationssamordnare på Svenska Fotbollförbundet och grundare av organisationen TRIS (Tjejers Rätt i Samhället och Ronjabollen). Hon pratade om hederskultur ur olika perspektiv och hennes uppgift blir bland annat stärka projektet "Alla är Olika – olika är bra".

- Vi kommer att erbjuda distrikt och föreningar utbildning, vi kommer starta en slags chatt där föreningar, och enskilda, kan ställa frågor kring integration framöver. Jag ser verkligen fram emot att bidra till svensk fotbolls utveckling, säger Sevana Bergström.

I Östergötland gör en mängd föreningar stora insatser inom området mångfald och inkludering. Till konferensen i Växjö åkte över trettio personer med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper som delades med varandra under resan.

Dagen innehöll förutom föredrag även två paneler utifrån perspektivet "Goda föreningsexempel" och "Makthavare". I föreningspanelen berättade Ella Karlsson, BK Tennis, och Sahar Kahili, KFUM Linköping, om föreningarnas gemensamma projekt i stadsdelen Berga i Linköping som förenar Futsal och Fotboll för tjejer som står långtifrån föreningslivet.

I makthavarpanelen deltog Elias Georges (S), Kommunfullmäktiges ordförande i Motala, Ida Persson, handläggare vid Norrköpings kommun, Gustaf Appelberg (L), Kultur och Fritidsnämnden i Linköping samt Viktoria Wisén, samordnare för fritidsverksamheten "Ung Puls" i samma kommun. Finansiering, samordning och rollfördelning var ämnen som kom upp i diskussionen.

Östergötlands Fotbollförbund kommer att arbeta vidare med mångfalds och inkluderingsfrågan utifrån föreningsbehov genom satsningen "Föreningscoachen".

Här kan ni läsa Svenska Fotbollförbundets referat från konferensen.