Kontaktinformation

Kansli

Thomas Kölnäs

Kanslichef

Tel: 010-476 50 60
E-post: thomas.kolnas@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Förbundssekreterare och kanslichef

Tjonne Andersson

Tävlingsansvarig SENIORFOTBOLL

Tel: 010-476 50 61, telefontid 10.oo-12.oo samt 14.oo-15.30
E-post: tjonne.andersson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor

Dan Elofsson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 62
E-post: dan.elofsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Spelar- och ledarutveckling samt föreningsutveckling

Övrigt: Ansvarar också för Landslagets Fotbollsskola

Mia Lindell

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 63
E-post: mia.lindell@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Domar-, bestraffnings- och ekonomifrågor

Gunnar Pettersson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 65
E-post: gunnar.pettersson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Spelar- och ledarutveckling samt föreningsutveckling

Övrigt: Ansvarar också för lägerverksamheten

Andreas Green

Projektledare

Mobil: 010-476 50 66
E-post: andreas.green@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Winning Ground och diverse utvecklingsfrågor

Caroline Phalén (fd Ekman)

Konsulent

Tel: 010-476 50 64
E-post: carro.phalen@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Barn- och ungdomsfotboll

Övrigt: Tävlingsansvarig inom ungdomsfotbollen

Förbundsstyrelse

Gillis Persson

Hedersordförande

Tel: 0141-505 95
Mobil: 070-624 00 24
E-post: gillis.persson@kva.se

Lennart Nilsson

Hedersledamot

Tel: 013-13 15 81
E-post: lennart.nilsson43@bredband.net

Bengt Samuelsson

Hedersledamot

Mobil: 070-516 69 01
E-post: besam@saminfo.se

Ansvarsområde: Ledamot i FÖK och ÖFF:s anläggningsansvarige

Sven-Inge Arnell

Ordförande

Tel: 0142-10517
E-post: sveninge.arnell@bredband.net

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Kjell Augustsson

Tel: 0141 – 22 62 40
Mobil: 0708-12 22 73
E-post: kjell.augustsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Tävlingskommittén samt Disciplinutskottet

Peter Kieback

Ekonomiansvarig

Tel: 0120-141 67
Mobil: 070-340 90 58
E-post: peter.kieback@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i TKU

Ingela Andersson

Tel: 0122-176 06
Mobil: 070-220 35 02
E-post: ingela.gluggen@telia.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i Tävlingskommittén

Björn Svensson

Tel: 013-29 71 10
Mobil: 0708-29 71 10
E-post: sbjorn53@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande Domarkommittén

Magnus Ahlsén

Tel: 011-4963000
E-post: Magnus_ahlsen@hotmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i Tävlingskommittén

Anders Bengtson

Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordf i FÖK

Juno Blom

Tel: 011-148402
Mobil: 0706-648402
E-post: juno.blom@lansstyrelsen.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Maja Yakob

Tel: 070-4643723, 073-7295428
E-post: maja_yakob@hotmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot

Thomas Kölnäs

Kanslichef

Tel: 010-476 50 60
E-post: thomas.kolnas@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Förbundssekreterare och kanslichef

Revisorer

Robert Andersson

Tel: 0141-22 95 09
Mobil: 0733-27 23 50

Ansvarsområde: Revisor

Anna Hedsköld

Tel: 070-309 47 37
E-post: anna.hedskold@gmail.com

Ansvarsområde: Revisor

Jens Karlmark

Ansvarsområde: Revisorssuppleant

Ulf Tancred

Ansvarsområde: Revisorssuppleant

Valberedning

Bengt Samuelsson

Mobil: 070-5166901
E-post: besam@saminfo.se

Ansvarsområde: Valberedningen (sammankallande)

Bertil Ekström

Mobil: 0735-865524
E-post: berrapeking@hotmail.com

Emma Andersson

Tel: 070-689 87 53
E-post: emma.andersson@linkoping.se

Disciplinutskottet

Kjell Augustsson

Tel: 0141 – 22 62 40
Mobil: 0708-12 22 73
E-post: kjell.augustsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Tävlingskommittén samt Disciplinutskottet

Jonas Andersson

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinutskottet

Ove Andersson

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinutskottet

Johan Råsbrink

Ansvarsområde: Ledamot i Disciplinutskottet

Mia Lindell

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 63
E-post: mia.lindell@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Domaransvarig, sekreterare i Disciplinutskottet och ekonomi

Domarkommittén

Björn Svensson

Tel: 013-29 71 10 b
Mobil: 0708-29 71 10
E-post: sbjorn53@gmail.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande Domarkommittén

Freddy Engström

Mobil: 076-5259090
E-post: freddy.engstrom@gmail.com

Linda C Johansson

Tel: 011-12 30 99
Mobil: 070-575 44 20
E-post: lindateo3@gmail.com

Ansvarsområde: Damcoach och Damansvarig

Benny Pettersson

Tel: 0122-15 644
Mobil: 0735-24 92 49
E-post: benny.pettersson68@gmail.com

Ansvarsområde: Coach div 4-domare

Anders Kellerman

Mobil: 070-869 18 96
E-post: anders.kellerman@swebolt.se

Ansvarsområde: Ledamot i Domarkommittén

Mia Lindell

Domarkonsulent

Tel: 010-476 50 63
E-post: mia.lindell@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Domaransvarig, sekreterare i Disciplinutskottet och ekonomi

Tävlingskommittén

Kjell Augustsson

Tel: 0141 - 22 62 40
Mobil: 0708 - 12 22 73
E-post: kjell.augustsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordförande i Tävlingskommittén samt Disciplinutskottet

Magnus Ahlsén

Tel: 011-4963000
E-post: Magnus_ahlsen@hotmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingskommittén

Bengt-Olov Andersson

Tel: 013-273080
Mobil: 0708-828362
E-post: bengan.derby@bredband.net

Ingela Andersson

Tel: 0122 - 176 06
Mobil: 070 - 220 35 02
E-post: ingela.gluggen@telia.com

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i tävlingskommittén

Freddy Engström

Mobil: 076-5259090
E-post: freddy.engstrom@gmail.com

Marie Nyberg

Tel: 0141 – 419 89
Mobil: 070 – 575 45 98
E-post: marie.nyberg68@gmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i Tävlingskommittén

Tjonne Andersson

Tävlingskonsulent

Tel: 010-476 50 61
E-post: tjonne.andersson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Tävlingsfrågor, adjungerad i TK

Fotbollskommittén

Jörgen Johansson

Spelarutbildare

Tel: 013-13 70 05
Mobil: 070-24 05 464
E-post: jorgen.johansson@linkoping.se

Ansvarsområde: Spelarutbildningsansvarig

Johanna Norgren

Tel: 070-406 98 42
E-post: johanna.norgren@bredband.net

Dan Elofsson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 62
E-post: dan.elofsson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Spelar- och tränarutbildningsfrågor

Övrigt: Ansvarar också för Landslagets Fotbollsskola

Gunnar Pettersson

Utvecklingskonsulent

Tel: 010-476 50 65
E-post: gunnar.pettersson@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Spelar- och ledarutveckling samt föreningsutveckling

Övrigt: Ansvarar också för lägerverksamheten

Stefan Strandberg

Ansvarsområde: Ledamot i FOK

Fotbollskommitténs Ungdomstävlingsutskott

Bengt Olov Andersson

Tel: 013-273080
Mobil: 0708-828362
E-post: bengan.derby@bredband.net

Ansvarsområde: Ordf

Micael Härnström

Tel: 0494-203 14
Mobil: 0739-372 284
E-post: mickeharnstrom@hotmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i TKU

Håkan Fridén

Tel: 011-608 07
Mobil: 073-684 16 32
E-post: abyif@telia.com

Ansvarsområde: Ledamot i TKU

Peter Kieback

Tel: 0120-141 67
Mobil: 070-340 90 58
E-post: peter.kieback@gmail.com

Ansvarsområde: Ledamot i Styrelsen och ordförande i TKU

Peter Petré

Tel: 0141-577 26
Mobil: 070-541 94 20
E-post: peter.p3@comhem.se

Ansvarsområde: Ledamot i TKU

Caroline Ekman

Tel: 010-476 50 64
E-post: caroline.ekman@osterg.rf.se

Ansvarsområde: Sekreterare i TKU

Föreningskommittén

Anders Bengtson

Mobil: 072-54 433 70, 072-24 628 70
E-post: Anders.bengtson@motala.se

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ordf i FÖK

Bengt Samuelsson

Mobil: 070-516 69 01
E-post: besam@saminfo.se

Ansvarsområde: Hedersledamot och ledamot i FÖK samt anläggningsansvarig

Ibrahim Beganovic

Ledamot i FÖK

Juno Blom

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i FÖK

Maja Yakob

Ansvarsområde: Styrelseledamot och ledamot i FÖK

Malin Ljung

Ansvarsområde: Ledamot i FÖK

Tobias Birgersson

Mobil: 0727-342 117
E-post: tobias.birgersson@korpen.se

Ansvarsområde: Ledamot i FÖK och ÖFF:s eveneamngsansvarige