Förbundsstämmor

ÖFF:s Årsmöte och Representanskapsmöte genomförs enligt nedan.

Årsmöte 2019

Årsmöte genomförs den 6 mars kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Motioner till Årsmötet 2019 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december!

Representantskapsmöte 2019

Representantskapsmötet genomförs den 6 mars kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Motioner till Representantskapsmötet 2019 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen