Förbundsstämmor

ÖFF:s Årsmöte och Representanskapsmöte genomförs enligt nedan.

Årsmöte 2017

Årsmöte genomförs den 1 mars kl 18.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Årsmötesprotokoll 2017

Motioner till Årsmötet 2018 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december!

Representantskapsmöte 2017

Representantskapsmötet genomförs den 22 februari kl 19.00 på Valla Folkhögskola i Linköping.

Protokoll från Repskapet 2017.

Motioner till Representantskapsmötet 2018 ska vara ÖFF tillhanda senast den 1 december!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen