Idrottslyftet år 5 – 3 miljoner kr till Östergötlands fotbollsföreningar

Nu är det dags att söka projektmedel från Idrottslyftet år 5 som sträcker sig från 1 juli, 2011 till 31 december, 2012.

OBS! notera att det handlar om ett och ett halvt år för att komma i fas med kalenderår.

Som vanligt är huvudinriktningen för Idrottslyftet att få fler barn och ungdomar att börja spela fotboll samt att fortsätta längre upp i åldrarna. Regeringens direktiv trycker på folkhälsoperspektivet att barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva och lägga grunden för ett livslångt motionsintresse.

Prioriterade områden är:
- Få fler barn och ungdomar att börja med fotboll.
- Få ungdomar att spela fotboll längre upp i åldrarna (kanske kan man erbjuda motionsfotboll för äldre ungdomar, utan att de behöver delta i seriespel?)
- Föreningsutveckling (behöver föreningen arbeta fram en plan/policy för sin barn –och ungdomsfotboll?)
- Tränarutbildning (välutbildade ledare är en förutsättning för bra verksamhet)
- Föräldragruppen (använd gärna era föräldramöten till att genomföra utbildningar med föräldrarna, bra material finns hos ÖFF eller SISU Idrottsutbildarna)
- Mångfald (svensk fotboll behöver fler kvinnliga ledare samt nå fram till fler flickor med annan etnisk bakgrund).

Ovanstående är exempel på områden men som sagt samtliga projektidéer som syftar till att få fler barn och ungdomar att börja spela fotboll och/eller fortsätta längre upp i åldrarna är välkomna.

ÖFF erbjuder även färdiga teman som ni kan söka medel för. Se bifogat blad.

Utvärdering av Idrottslyftet år 4
Senast den 15 augusti, 2011 ska Idrottslyftet år 4 ha redovisats. Godkänd redovisning krävs för att ta del av medel från Idrottslyftet år 5. Redovisning ska ske både till Östergötlands Fotbollförbund och till RF.

Ni redovisar till RF genom att svara på frågorna på denna länk: https://web.questback.com/riksidrottsforbundet/idrottslyftetfotbollar4/

Ni redovisar till ÖFF genom att maila in svaren på nedanstående frågor till Gunnar Pettersson på, gunnar.pettersson@osterg.rf.se. Frågorna är: 1) Vad har ni gjort?
2) Har satsningen inneburit någon förändring för föreningen?
3) Hur går ni vidare efter satsningen?
4) Gör en enkel kostnadsredovisning.

Ansökningsförfarande Idrottslyftet år 5
Nytt från och med Idrottslyftet år 5 är att föreningen gör sin ansökan via sin IdrottOnline-sida. Från och med v 21 ska det finnas en Idrottslyftsflik att klicka på och där ansökningsformuläret kommer att dyka upp. Har inte föreningen aktiverat sin IdrottOnline- sida får ni ta kontakt med RF för att lösa det. För att kunna skicka in ansökan måste föreningen ha ordförande och kassör registrerade i IdrottOnline. Ni kan även registrera en Idrottslyftsansvarig som då kan administrera era ansökningar. En manual för hur man ansöker om medel via IdrottOnline finns på länken nedan: http://www1.idrottonline.se/Supportonline/Manualer/ Klicka på "Idrottslyft" under rubriken "Manual vanlig PDF"

ÖFF kommer under Idrottslyftet år 5 ha fler ansökningsdatum än tidigare. Ansökningsdatum är: 14 juni 2011, 9 september 2011, 30 november 2011 och 31 mars 2012. Efter att beslut är fattade kommer utbetalningen ske i två omgångar och redovisningsförfarandet kommer att ske som tidigare.

Temasatsningar Idrottslyftet år 5 och övrig information, se bifogad PDF-fil. (PDF-dokument, 369 kB)

Ansökningshandling, se bifogad PDF-fil. (PDF-dokument, 1,9 MB)

Med vänlig hälsning
Östergötlands Fotbollförbund

Gunnar Pettersson och Daniel Ekvall