Är föreningen intresserad av bidrag och stimulansmedel?

Inom ramen för projektet "Fotbollsföreningen som bygdeutvecklare" har vi tagit fram en broschyr som presenterar ett antal bidrag som flertalet av våra föreningar kan ansöka om.

Ambitionen med broschyren är att den kan vara som ett stöd när ni som förening försöker hitta finansiering för projekt eller aktiviteter i er förening.

Den kan användas av alla föreningar men företrädesvis av landsbygdsföreningar eftersom många av bidragsgivarna vänder sig till den målgruppen.

Bidrag att söka för landsbygdsföreningar.pdf (PDF-dokument, 258 kB)

Med vänlig hälsning
Östergötlands Fotbollförbund

Ibrahim Beganovic

Projektledare/Fotbollsföreningen som bygdeutvecklare

Tel:072-2224311

Mail: ibrahim.beganovic@osterg.rf.se