Anläggningsfrågor

Bra anläggningar viktiga!

Bra anläggningar att spela fotboll på är oerhört viktigt för svensk fotboll.

Svenska Fotbollförbundet satsar rejält på att informera och stötta föreningar i alla de frågor som är aktuella inom anläggningsområdet.

Anläggningsansvarig inom Östergötlands Fotbollförbund är Bengt Samuelsson, tel 0705-166901 och e-mail bsamuelsson44@gmail.com

En annan resurs är Svenska fotbollförbundets anläggningsutvecklare Göran Bogren, Lörbyvägen 6 B, 29471 Sölvesborg. E-mail: bogren.g@tele2.se Telefon: 0708-250616. Han kan anlitas kostnadsfritt.

Kontaktperson på SvFF är ronni.lundqvist@svenskfotboll.se med telefon 0705-100593.

Anläggningsinformation

På Svenska Fotbollförbundets hemsida www.svenskfotboll.se/anläggning finns mycket information kring många olika anläggningsfrågor.

Där finns följande rubriker:
Anläggningar, Arenaregler, Belysning, Kulan, Hallar, Underlag, Stöd o kontakt. Miljö o Energi.

Ekonomiskt stöd
Ekonomiskt stöd kan sökas via Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond, där ansökan ska ske senast  31/12 varje år till distriktets anläggningsansvarige. Förutsättningar för stöd finns på hemsidan.

Energibidrag kan fås för energieffektiviseringar via förbundets och EON:s Energifond där ansökan kan göras löpande. Maxbidrag är 25.000 kr.

Samarbetspartner
Svensk Jordelit AB
Svenska Fotbollförbundet har samarbetsavtal med Svensk Jordelit i Mölndal för planskötsel och utbildning av planskötare i flera steg (kostnadsfritt). Sedan 2007. Ingår numera i "Anläggningslaget".
Svensk Jordelit AB, Argongatan 22, 43153 Mölndal. Hemsida: www.jordelit.se Telefon: 031-877070

Indigrow AB
Östergötlands Fotbollförbund har samarbetsavtal med Indigrow kring anläggningsfrågor och planskötarutbildningar. Indigrow är ett engelskt gödselföretag som funnits i Sverige sedan 2001, inom framförallt golfbranschen. Indigrow i sin tur samarbetar med Skånefrö och Trafik & Fritid. Företaget ingår i Svenska Fotbollförbundets "Anlägggningslaget".

Kontaktpersson Indigrow
Håkan Eriksson
Mobil: 070 248 50 80,
Mail: hakane@indigrow.com,
www.indigrow.com

Kontaktperson Trafik & Fritid
David Rubnerth
Mobil: 0706-546 084
E-post: david@trafik-fritid.se

Konstgräsplaner i Östergötland
(Uppdaterad 160121)

1) Norrköpings kommun

Idrottsparken – fullstor med markvärme – invigd 2000.

Idrottsparken – huvudarenan - nytt uppvärmt konstgräs sedan vårstarten 2009.

Idrottsparken – ny teknikhall med 7-manna-plan – klar 2009

Sydvallen i Hageby – fullstor. Invigd 2002. Ny matta 2015.

Maxi-hallen Bråvalla. Ägare: Eneby BK. Spelyta: 70 x 40 m. Takhöjd: 9 m. Hallen klar årsskiftet 2010/11. Kostnad 8  milj kr. Konstgräs. Faciliteter: Logi för 72 personer. Självfinansierad.

Konstgräsplan 11-manna på Bråvallaområdet.

Lindö FF har en sporthall på 2.610 kvm och invid en fullstor konstgräsplan. Ca 50 milj kr har investerats av Lindö FF AB. 25-årigt hyresavtal med kommunen på max 4,3 milj kr per år. Invigd hösten 2009.

Hall i Krokek. Mått: 24 x 64 m. Kostnad: 3,5 milj kr. Föreningsägd. Klar slutet 2008.

Kuddby - Mindre teknikhall byggd på ideell väg och invigd 2006. Mått: 25 x 65 m.

Åby – har med kommunala lån byggt en 11-manna konstgräs med måtten 100x60 m och en mindre med måtten 60x32 m. Kostnad: 3,5 milj kr. Invigd under oktober 2013.

Smedby IP – två nya konstgräsplaner invigdes hösten 2014.

Ektorp – ny fullstor kommunal konstgräsplan.

2) Linköpings kommun

Ryd – fullstor plan invid fotbollshallen. Invigd februari 2005.Omlagd 2015.

Ryd – fotbollshall med konstgräs.

Ljungstedtska skolan – LFC har byggt fullstor träningsplan. Klar hösten 2010. Kommunalt bidrag på 2 milj kr.

BK Kenty har byggt fullstor konstgräsplan på Fredriksberg med ett kommunalt bidrag på 2 milj kr. Klar våren 2011.

Skarpan. Kommunal 9-mannaplan med måtten 50 x 76 m klar december 2011. Rymmer två 5-manna-planer. Kostnad knappt 2 milj kr.

Linköping Arena - ny fotbollsarena vid Stångebro ersätter Folkungavallen hösten 2013. Ca 7.000 sittplatser o ca 1.000 ståplatser. 1.200 Lux belysning. Klarar UEFA:s krav. Konstgräs. Kompletteras med fullstor naturgräsplan för träning.

PEMA-arena – två fullstora konstgräsplaner i södra Linköping ersatte Skogsvallen i Hjulsbro 2015.

3) Motala kommun

Idrottsparken – fullstor plan. Invigd hösten 2005. Föreningsägd.

Idrottsparken – uppvärmd fullstor konstgräsplan på tidigare A-plan. Klar årsskiftet 2011/2012. Ny läktare har uppförts.

4) Mjölby kommun

Mjölby – Vifolkavallens A-plan klar i april 2012.

Skänninge - Fullstor plan på bef arena. Invigd 2006.

Mantorp - Fullstor plan invid Klämmestorpsskolan. Klar 30/11 2007.

Väderstad. Har byggt en 7-manna-plan med gräsmåtten 44 x 65 m för ca 1 milj kr. EU-projekt inom ramen för ÖFF:s landsbygdsprojekt. Klar hösten 2011.

Fornåsa – minisportanläggning med konstgräs. EU-projekt inom ramen för ÖFF:s landsbygdsprojekt

5) Söderköpings kommun

Vikingavallen i Söderköping. Fullstor plan. Invigd 2/11 2008.

6) Åtvidabergs kommun

Kopparvallen. Konstgräs på huvudplanen togs i bruk sommaren 2010.

Eksågen. Mindre träningsplan invid den lilla teknikhallen.

7) Kinda kommun

Fotbollshall i Rimforsa med måtten 35x45 m. Befintlig industrihall har byggts om till fotbollshall med konstgräs.

Kisa IP – befintlig A-plan ersattes med konstgräs sommaren 2015

Värgårdsskolan – 7-mannaplan konstgräs klar 2015..

8) Boxholms kommun.

Boxholms IF fullstor konstgräsplan klar i maj 2009. Kostnad: 3,9 milj kr efter stora ideella insatser.

9) Vadstena kommun

Kommunal fullstor konstgräsplan har byggts på grusplan på Kungsvalla. Invigdes 31/8 2013 Kostnad: Ca 4,2 milj kr.

10) Valdemarsviks kommun

Fullstor konstgräsplan invigdes i juni 2014.

11) Grosvad i Finspång. Fullstor, uppvärmd konstgräsplan klar 2015.

På gång:

Ydre kommun. 7-mannaplan planeras i Österbymo prel klar 2016.

Söderköpings kommun. Fullstor plan planeras i Östra Husby.

Totalt finns nu i Östergötland 27 fullstora konstgräsplaner och ett tiotal 7-manna - 9-manna.