Söker Du domarklubbens tillsättare?

Här nedan presenteras ÖFF:s samt domarklubbarnas tillsättare.

ÖFF:

Bernt Gustavsson
- kontaktas via mail tillsattare@ostgotadomare.se

Finspångs FDK:

Fredrik Steijsö, 072-214 83 02; fredriksteisjo@gmail.com
Magnus Galant, 076-592 55 06

Linköpings FDK:

Rickard Karlsson, huvudansvarig och Hanna Karlsson, reserv
tillsattare@lfdk.se

Domartillsättningsärenden sköts alltid i första hand via mail tillsattare@lfdk.se. Telefonen 070-671 97 00 är påslagen kvällstid för AKUTA ärenden, tala in meddelande om ingen svarar. Telefonsvararen lyssnas av 2 ggr / dag.

Mjölby FDK:

Jan Wentzell, 0723-25 27 54
vedemo162@hotmail.se

Motala FDK:

Bernt Gustavsson, 073-774 67 49
tillsattare.mfdk@gmail.com

Norrköpings FDK:

Mikael Sörman, 070-418 77 77
tillsattare@gmail.com

Domartillsättare Ungdom: Se ovan (Mikael Sörman).

Telefontider domartillsättning 1 mars - 31 oktober: tisdagar kl 18.00-20.00 tel 070-418 77 77 alt e-post.Vi tar helst emot beställningar via e-post.
OBS! Beställning av domare per telefon endast under denna tid. Notera att lämna beställning via e-post senast kl 20.00 tisdagar. Du når oss enklas via e-post, tillsattare@gmail.com