Anmälan Fortbildning 9-/11-mannadomare (teorikväll)

Observera att du är utbildad domare för att få anmäla dig till denna fortbildning. Det är en fortbildning för 9-/11-mannadomare i ungdomsfotbollen. Vi vänder oss alltså här endast till behöriga domare, dvs domare som har gått Steg 1 tidigare. Är du helt ny så är det Steg 1 som gäller. Se annan rubrik på vår hemsida.

Anmälan ska vara ÖFF tillhanda senast den 23 mars.
Samtidigt fyller du i övriga uppgifter som vi behöver till hemsidans Domarförteckning.

Bekräfta din kallelse Obligatoriskt