Anmälan fortbildning 9-/11-mannadomare (heldag)

Observera att du ska vara utbildad domare för att få anmäla dig till denna fortbildning. Det är en fortbildning för 9-/11-mannadomare i ungdomsfotbollen. Vi vänder oss alltså här endast till behöriga domare, dvs domare som har gått Steg 1 tidigare. Är du helt ny så är det Steg 1 som gäller. Se annan rubrik på vår hemsida.

Anmälan ska vara ÖFF tillhanda senast den fredag 2 mars.

Jag är medveten om att kursen kostar 600 kronor. Obligatoriskt
Bekräfta din kallelse Obligatoriskt