Domarutbildningar

HAR NI UTBILDADE DOMARE I FÖRENINGEN?
Du vet väl att fr o m 13-årsserierna krävs legitimerade domare? I våra högsta P15- och 16-årsserier ska distriktsdomare användas (inte s k 9-/11mannadomare).
Fortbildning för den enskilde domaren är en förutsättning för att erhålla förnyad legitimation som fotbollsdomare. Man genomgår sådan fortbildning varje år.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE 2017
När det gäller fortbildningen för våra ordinarie distriktsdomare i Östergötland så kommer den att förläggas vid 2 olika tillfällen. Dels en vardagskväll och så en lördag alt söndag. Aktuella datum är lördagen är 18 februari (Norrköping) samt 19 februari (Linköping). Vardagskvällen infaller samma vecka - 14/2 i Norrköping och 15/2 i Linköping.

INFORMATION OM STEG 1
Steg 1 2017 innehåller både introduktion, löptest, teori samt praktisk domarträning. Meningen är också att kursen ska inrymma praktikmatcher. Deltagare som vill avancera till distriktsdomare året efter sin Steg 1-utbildning genomför också ett obligatoriskt s k Steg 1-läger 2017 som genomförs i samband med en cup under sommaren. Preliminära datum och platser plats framgår nedan - observera att varje steg 1-kurs har begränsat antal platser och närvaro krävs vid alla tillfällen för att bli godkänd. Intresserade uppmanas att först läsa nedanstående information om steg 1.

Här kan du läsa om grundutbildningen för fotbollsdomare (11-manna).

UTBILDNINGSPLAN (datum, platser) FÖR 2017

STEG 1 FÖR NYBÖRJARE (minimiålder 16 år)
Läs information om Steg 1 - innan du anmäler ditt intresse till kursen (se ovan).
Vi förlägger Steg 1 under mars månad i Linköping; 8/3, 11/3 och 18/3
Vi förlägger Steg 1 under mars/april månad i Norrköping; 22/3, 25/3 och 1/4 )
Till Steg 1 är det begränsat antal platser på respektive kursplats.

FORTBILDNING DIV 4-DOMARE (endast behöriga domare)
11-12 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE + Steg 2 (endast behöriga domare)
11-12 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE (endast behöriga domare)
18 februari i Norrköping + 14 februari i Norrköping
19 februari i Linköping + 15 februari i Linköping

9-/11-mannadomare (endast behöriga domare)
Aktuella datum är 28 mars i Linköping och 5 april i Norrköping.

STEG 1
Avser utbildning till 11-mannadomare och omfattar till att börja med tre tillfällen med både teori och praktik. Fri anmälan sker till Östergötlands FF - åldersgräns 16 år. Här ingår löptest, introduktion, teori, praktisk domarträning samt matcher.
Obs begränsat antal platser på respektive kursplats.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE
Östergötlands distriktsdomare kallas till obligatorisk fortbildning. Arrangeras 1 kväll samt 1 dag - där det ingår praktisk domarträning. Härutöver tillkommer löptest.

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE
Östergötlands div 5-domare kallas till obligatorisk fortbildning (gäller endast klassificerade div 5-domare samt kandidater till Steg 2). Arrangeras som helgkurs (tillsammans med div 4-domare) där det ingår löptest och eventuellt praktisk domarträning.

STEG 2
Distriktsdomare som siktar på att bli div 5-domare och som av sin domarklubb föreslås till Steg 2 genomgår först fortbildning för div 5-domare samt klarar löptesttiderna för div 5. Teori och praktik för Steg 2 anordnas i samband med ArosCupen i Västerås i slutet av juni månad. Härutöver ingår utbildningsmatcher (minst 2 st) som ingår i ÖFF:s ordinarie seriespel. Efter godkänd Steg 2-utbildning kan domaren klassificeras som ordinarie div 5-domare året därpå.

UTBILDNINGAR I FÖRENINGSREGI
Föreningar/domarklubbar som är intresserade av att arrangera en egen domarutbildning kontaktar ÖFF:s kansli, tel 010-476 50 63. Man kan utbilda sina ungdomar till 5-/7-mannadomare eller välja en Steg 1-kurs som innebär att man får behörighet att döma 11-mannafotboll.

Östergötlands Distriktsinstruktörer (DI) finns förtecknade här nedan. Endast dessa DI är behöriga att hålla i våra Steg 1-kurser.
Freddy Engström, Linköping
Daniel Johansson, Norrköping
Linda C Johansson, Norrköping
Arne Karlsson, Ödeshög
Kristoffer Karlsson, Mjölby
Anders Kellerman, Norrköping
Pettersson Benny, Finspång

Mats Samuelsson, Norrköping
Paul Shamoun, Norrköping
Anders Storm, Norrköping
Björn Svensson, Linköping
Henrik Söderqvist, Linköping
Peter Vistrand, Boxholm

Vid ev frågor är Ni välkomna att höra av Er till Mia Lindell på tel 010-476 50 63 eller mail mia.lindell@osterg.rf.se
Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén