Domarutbildningar

HAR NI UTBILDADE DOMARE I FÖRENINGEN?
Du vet väl att fr o m 13-årsserierna krävs legitimerade domare? I alla P15- och 16-årsserier ska distriktsdomare användas (inte ungdomsdomare). Fortbildning för den enskilde domaren är en förutsättning för att erhålla förnyad legitimation som fotbollsdomare. Man genomgår sådan fortbildning varje år.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE 2016
När det gäller fortbildningen för våra ordinarie distriktsdomare i Östergötland så kommer den att förläggas vid 2 olika tillfällen. Dels en vardagskväll och så en lördag alt söndag. Aktuella datum är lördagen är 20 februari (Linköping) samt 21 februari (Norrköping). Vardagskvällen infaller samma vecka - 16/2 i Linköping och 17/2 i Norrköping.

INFORMATION OM STEG 1
Steg 1 2016 innehåller både introduktion, löptest, teori samt praktisk domarträning. Meningen är också att kursen ska inrymma praktikmatcher. Deltagare som vill avancera till distriktsdomare året efter sin Steg 1-utbildning genomför också ett obligatoriskt s k Steg 1-läger som 2016 som genomförs i samband med en cup under sommaren. Preliminära datum och platser plats framgår nedan - observera att varje steg 1-kurs har begränsat antal platser och närvaro krävs vid alla tillfällen för att bli godkänd. Intresserade uppmanas att först läsa nedanstående information om steg 1.

Här kan du läsa om grundutbildningen för fotbollsdomare (11-manna).

UTBILDNINGSPLAN (datum, platser) FÖR 2016

STEG 1 FÖR NYBÖRJARE (minimiålder 16 år)
Läs information om Steg 1 - innan du anmäler ditt intresse till kursen (se ovan).
Vi förlägger Steg 1 under mars månad i Linköping; preliminärt 9/3, 12/3 och 19/3
Vi förlägger Steg 1 under maj månad i Norrköping; preliminärt 11/5, 14/5 och 21/5
Till Steg 1 är det begränsat antal platser på respektive kursplats.

FORTBILDNING DIV 4-DOMARE (endast behöriga domare)
13-14 februari i Norrköping, löptest 2 mars i Linköping

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE + Steg 2 (endast behöriga domare)
13-14 februari i Norrköping
16 + 20 februari i Linköping
Löptest 7 mars i Linköping.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE (endast behöriga domare)
16 februari i Linköping + 20 februari i Linköping
17 februari i Norrköping + 21 februari i Norrköping

UNGDOMSDOMARE (endast behöriga domare)
7 april i Norrköping
12 april i Linköping
Fortbildningen arrangeras en kväll.

STEG 1
Avser utbildning till 11-mannadomare och omfattar till att börja med tre tillfällen med både teori och praktik. Fri anmälan sker till Östergötlands FF - åldersgräns 16 år. Här ingår löptest, introduktion, teori, praktisk domarträning samt matcher. Preliminära datum och platser finns under Utbildningsplan 2016. Obs begränsat antal platser på respektive kursplats.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE
Östergötlands distriktsdomare kallas till obligatorisk fortbildning. Arrangeras 1 kväll samt 1 dag - där det ingår praktisk domarträning. Aktuella datum och platser finns under Utbildningsplan 2016. Härutöver tillkommer löptest.

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE
Östergötlands div 5-domare kallas till obligatorisk fortbildning (gäller endast klassificerade div 5-domare samt kandidater till Steg 2). Arrangeras som helgkurs (tillsammans med div 4-domare) alternativt 1 kväll samt 1 dag - där det ingår praktisk domarträning. Aktuella datum och platser finns under Utbildningsplan 2016. Härutöver tillkommer löptest.

STEG 2
Distriktsdomare som siktar på att bli div 5-domare och som av sin domarklubb föreslås till Steg 2 genomgår först fortbildning för div 5-domare samt klarar löptesttiderna för div 5. Teori och praktik för Steg 2 anordnas i samband med ArosCupen i Västerås i slutet av juni månad. Härutöver ingår utbildningsmatcher (minst 2 st) som ingår i ÖFF:s ordinarie seriespel. Efter godkänd Steg 2-utbildning kan domaren klassificeras som ordinarie div 5-domare året därpå.

UTBILDNINGAR I FÖRENINGSREGI
Föreningar/domarklubbar som är intresserade av att arrangera en egen domarutbildning kontaktar ÖFF:s kansli, tel 010-476 50 63. Man kan utbilda sina ungdomar till 5-/7-mannadomare eller välja en Steg 1-kurs som innebär att man får behörighet att döma 11-mannafotboll.

Östergötlands Distriktsinstruktörer (DI) finns förtecknade här nedan. Endast dessa DI är behöriga att hålla i våra Steg 1-kurser.
Freddy Engström, Linköping
Daniel Johansson, Norrköping
Linda C Johansson, Norrköping
Arne Karlsson, Ödeshög
Kristoffer Karlsson, Mjölby
Anders Kellerman, Norrköping
Pettersson Benny, Finspång

Mats Samuelsson, Norrköping
Paul Shamoun, Norrköping
Mikael Staaf, Linköping
Anders Storm, Norrköping
Björn Svensson, Linköping
Peter Vistrand, Boxholm

Vid ev frågor är Ni välkomna att höra av Er till Mia Lindell på tel 010-476 50 63 eller mail mia.lindell@osterg.rf.se
Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén