Domarutbildningar

Här ges en beskrivning av domarutbildningarna som arrangeras samt vilka datum som gäller för kommande år. När du hittat den utbildning som passar dig kan du göra en anmälan direkt här på webben. För att ge en bild av hur allt hänger samman kan du titta på hur utbildningsstegen för domare ser ut.

HAR NI UTBILDADE DOMARE I FÖRENINGEN?
Du vet väl att fr o m 13-årsserierna krävs legitimerade domare? I våra högsta P15- och 16-årsserier ska distriktsdomare användas (inte s k 9-/11mannadomare).
Fortbildning för den enskilde domaren är en förutsättning för att erhålla förnyad legitimation som fotbollsdomare. Man genomgår sådan fortbildning varje år.

INFORMATION OM STEG 1
Avser utbildning till 11-mannadomare och omfattar till att börja med tre tillfällen. Steg 1 2018 innehåller både introduktion, löptest, teori samt praktisk domarträning. Meningen är också att kursen ska inrymma praktikmatcher. Deltagare som vill avancera till distriktsdomare året efter sin Steg 1-utbildning genomför också ett obligatoriskt s k Steg 1-läger 2018 som genomförs i samband med en cup under sommaren. Preliminära datum och platser plats framgår nedan - observera att varje steg 1-kurs har begränsat antal platser och närvaro krävs vid alla tillfällen för att bli godkänd. Intresserade uppmanas att först läsa nedanstående information om steg 1. Fri anmälan sker till Östergötlands FF - åldersgräns 16 år.

Här kan du läsa om grundutbildningen för fotbollsdomare (11-manna).

STEG 2
Distriktsdomare som siktar på att bli div 5-domare och som av sin domarklubb föreslås till Steg 2 genomgår först fortbildning för div 5-domare samt klarar löptesttiderna för div 5. Teori och praktik för Steg 2 anordnas i samband med ArosCupen i Västerås i slutet av juni månad. Härutöver ingår utbildningsmatcher (minst 2 st) som ingår i ÖFF:s ordinarie seriespel. Efter godkänd Steg 2-utbildning kan domaren klassificeras som ordinarie div 5-domare året därpå.

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE
Östergötlands distriktsdomare kallas till obligatorisk fortbildning. Arrangeras 1 kväll samt 1 dag - där det ingår praktisk domarträning. Härutöver tillkommer löptest.

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE
Östergötlands div 5-domare kallas till obligatorisk fortbildning (gäller endast klassificerade div 5-domare samt kandidater till Steg 2). Arrangeras som helgkurs (tillsammans med div 4-domare) där det ingår löptest och eventuellt praktisk domarträning.

UTBILDNINGSPLAN (datum, platser) FÖR 2018

STEG 1 FÖR NYBÖRJARE (minimiålder 16 år)
Läs information om Steg 1 - innan du anmäler ditt intresse till kursen (se ovan).
Steg 1 kurser anordnas under våren under mars och april. Tills dess kan du göra en intresseanmälan i menyn till vänster.

FORTBILDNING DIV 4-DOMARE (endast behöriga domare)
2-3 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DIV 5-DOMARE + Steg 2 (endast behöriga domare)
2-3 februari i Linköping, löptest på kursen

FORTBILDNING DISTRIKTSDOMARE (endast behöriga domare)
5 februari i Linköping + 9 februari i Linköping
6 februari i Norrköping + 10 februari i Linköping

9-/11-mannadomare (endast behöriga domare)
Domare erbjuds möjlighet att gå heldags utbildning med praktik 16 mars.
Alternativt erbjuds fortbildning genom teorikväll i Linköping 9 april eller i Norrköping 17april.

UTBILDNINGAR I FÖRENINGSREGI
Föreningar/domarklubbar som är intresserade av att arrangera en egen domarutbildning kontaktar ÖFF:s kansli, tel 010-476 50 63. Man kan utbilda sina ungdomar till 5-/7-mannadomare eller välja en Steg 1-kurs som innebär att man får behörighet att döma 11-mannafotboll.

Östergötlands Distriktsinstruktörer (DI) finns förtecknade här nedan. Endast dessa DI är behöriga att hålla i våra Steg 1-kurser.
Daniel Johansson, Norrköping
Linda C Johansson, Norrköping
Arne Karlsson, Ödeshög
Kristoffer Karlsson, Mjölby
Anders Kellerman, Norrköping
Pettersson Benny, Finspång

Mats Samuelsson, Norrköping
Paul Shamoun, Norrköping
Anders Storm, Norrköping
Henrik Söderqvist, Linköping
Peter Vistrand, Boxholm

Östergötland har från och med 2018 även en Riksinstruktör i form av Freddy Engström, Mjölby.

Vid ev frågor är Ni välkomna att höra av Er till Mia Lindell på tel 010-476 50 66 eller mail hampus.haglund@osterg.rf.se
Östergötlands Fotbollförbund
Domarkommittén