Riktlinjer för användning av kommunikationsutrustning

I följande dokument kan du som domare läsa om vad som gäller för användning av kommunikationsutrustning under match:

Riktlinjer gällande i Östergötland