Karl-Erik Nilsson vädjar till våra kommuner

Jag har nu en vädjan till alla kommuner. Acceptera futsalen som den inomhusidrott den är och ge futsalen jämlika förutsättningar med övriga bollsporter när halltiderna ska fördelas. Och en gång för alla, förhoppningsvis den sista. Inse att futsal inte är fotboll.

"Futsalens explosionsartade utveckling är förstås oerhört glädjande. Här har vi en inomhusidrott som är lättillgänglig, internationell och med sin hemvist i fotbollsfamiljen kan dra nytta av de strukturer och den erfarenhet vår rörelse besitter.

Jag har nu en vädjan till alla kommuner. Acceptera futsalen som den inomhusidrott den är och ge futsalen jämlika förutsättningar med övriga bollsporter när halltiderna ska fördelas. Och en gång för alla, förhoppningsvis den sista. Inse att futsal inte är fotboll.

Futsal spelas inomhus i hallar, ingen annanstans. Futsal är inte någon fotbollsvariant som enkom används av fotbollsspelare för att ha något att fördriva tiden med om vintern. Det är en idrott i sig, med egna landslag och ett nationellt seriesystem i vardande. Drygt 400 föreningar i Sverige bedriver futsal och det finns seriespel i 12 av landets 24 distrikt idag – det finns 163.000 spelare och potential till att bli ännu fler.

Låt den nya idrotten få växa och frodas! Låt oss ta emot alla ungdomar som vill lira, låt futsalen fortsätta att vara det utmärkta verktyg för integration som den visat sig vara. I många kommuner är futsalen ett uppskattat och accepterat inslag i det lokala idrottsutbudet. Låt dem tjäna som goda exempel. Det kan ta tid att ta till sig förändringar och "nymodigheter" (innebandyn hade det säkert inte helt lätt att vinna acceptans i sin ungdom heller) och jag är medveten om att futsalens tillväxt inte alltid ses med blida ögon på alla håll när redan knappa timmar i hallarna ska fördelas. Men vi ska ha passerat det stadiet nu där futsalens företrädare ska behöva förklara självklarheter som att det är en inomhusidrott. Låt bollarna rulla!"

Karl-Erik Nilsson
Förbundordförande