Inbjudan till ÖFF:s Årsmöte

Östergötlands Fotbollförbund inbjuder härmed länets alla fotbollsföreningar till sitt 101:e Årsmöte. Vi kommer att starta kvällen med att få ta del av en spännande föreläsning om en lyckosam utvecklingsresa som landsortsklubben Ringarums IF gjort under några år.

DAG Onsdagen den 7 mars 2018

TID Årsmötet startar kl. 18.00

PLATS Valla Folkhögskola i Linköping

Linköpings kommun bjuder på en enklare förtäring och önskar därför få in Er anmälan senast den 28 februari via webbanmälan eller mail till: mia.lindell@osterg.rf.se

OBS! Respektive förenings representant tar med sig (inte skicka in) FULLMAKTEN från sin förening för att erhålla rösträtt vid mötet.

Vid eventuella frågor är Ni välkomna att höra av Er till kanslichefen Thomas Kölnäs på tel. 010-476 50 60.

Varmt välkomna!

Östergötlands Fotbollförbund
Styrelsen

Sven-Inge Arnell
ordförande

Inbjudan och Fullmakt

Valberedningens förslag

Årsberättelse 2017

Årsredovisning 2017

Dagordning