Bollis - ett lyckosamt integrationsprojekt

Testperioden är över – nu ska Bollisprojektet övergå till ett permanent inslag i barnens miljö i utsatta Norrköpingsområden. Läs hela artikeln här nedan.

Fotbollen fostrar, läxläsning utbildar och för barnen finns hopp om en bättre framtid.
– Om det här ger bra resultat även framöver, att barnen lyckas bättre i skolan och kan fortsätta sin utbildning i gymnasiet, har vi lyckats. Om så vi bara räddar ett barn från kriminalitet och andra problem är det fantastiskt, säger Pelle Holm.

Pelle Holm såg tecken på att Norrköping var på väg att bli en hårt segregerad stad och ville göra något. Tillsammans med IFK Norrköpings Thomas Westerberg, Norrköpings kommun och IF Sylvia initierade han 2014 ett treårigt testprojekt som döptes till Bollis.

– Förortsområdena i Norrköping är utrustade med idrottsanläggningar, där finns engagerade ledare och föräldrar. I de invandrartäta områdena finns inga föreningar, inga fotbollsplaner men lika intresserade barn. De här barnen står utanför fotbollen, föreningslivet och samhället, säger Pelle Holm.

Han är pensionerad företagsledare, på 1980-talet ordförande i IFK Norrköping, nu ordförande i IF Sylvia och motorn i Bollisprojektet.
Projektet vill med hjälp av fotboll, lek och spel ge ungdomar en chans att lära sig det svenska språket för att kunna integreras i det svenska samhället. Tre år i Marielund nu, två år i Hageby – bostadsområden som saknar organiserad barn- och ungdomsfotboll.

– De här barnen har betydligt sämre förutsättningar än de svenska barnen. Femtio procent av barnen i de här områdena har ingen behörighet till teoretisk eller praktisk gymnasial utbildning när de går ut nian, säger Holm.

Bollis

Barnen har utvecklats på fotbollsplanen, passa, skjuta, nicka och springa, visst – men kanske viktigare är att de lärt sig umgås med hänsyn och omtanke.
Många av barnen har dessutom utvecklat sin läsförmåga, de har upptäckt att det finns en poäng i att göra sina läxor och från skolan hörs lärare säga: "nu gör barnen sina läxor och deras kompisar som inte går Bollis har börjat göra sina läxor".
– Vi ser det här som integration, idrotten har svårare att integrera vuxna människor, men vi kan rädda nästa generation, säger Holm.

Varför är fotboll en bra arena för integration?
– Den svenska idrotten kan bidra väldigt mycket, det har de forskare vi jobbar nära med här på Linköpings Universitet varit tydliga med. Fotbollen har kanske inte bättre förutsättningar än andra idrotter, men fotbollen är så stor och både pojkar och flickor är intresserade av fotboll. Vi har 40 procent flickor med i projektet.

Fotboll är en lagsport med relativt låga kostnader för utrustning och arenorna är lättillgängliga – det behövs bara en boll, en yta och gympakläder, så är man igång.
– Det är lättare att få loss en fotbollsplan än en handbollshall till exempel. Vi hade inte haft råd att hjälpa de här 150 ungdomarna med utrustning om det handlat om ishockey.

Hur vill du beskriva projektet så här långt?
– En doktorand på universitetet som jobbar med integration och idrott har utvärderat projektet. Hon konstaterar att Bollis har gett väldigt mycket och kommer ge ännu mer om vi fortsätter.

Barnen blir Bollisaktuella i årskurs två och får vara en del av projektet till årskurs fyra, med möjlighet till förlängning till årskurs sex.
– Under den här perioden påverkas barnen väldigt starkt. Men det viktiga är att barnen blir fysiskt aktiva på ett sätt som skolsystemet inte kan erbjuda dem, säger Pelle Holm.
Skickliga och välutbildade ledare tillsammans med assistenter – aktiva fotbollskillar och tjejer i 20-årsåldern som behärskar barnens hemspråk – ser till att skapa en trygg miljö.

– Det viktiga med idrotten är att det skapas en gruppdynamik, de får en förståelse för regler och arbetsformer vilket leder till respekt för ledare och kompisar, säger Pelle Holm.
Han har sett kamratskap mellan barn från olika kulturer växa, barn som lär sig svenska lättare kan bli en del av samhället.

Hur får ni läxläsning att kroka arm med fotbollen?
– Först en halvtimme läsning eller räkning med hjälp av handledare som är kvalificerade pedagoger. Andra halvtimmen får de jobba med spel eller böcker med fotbollsinnehåll, vi har ett bibliotek barnen kan gå till för att välja det de vill ha.

Områdena Klockaretorpet och Navestad finns i planerna att omfamnas av framtidens Bollisprojekt. Då kan så många som femhundra barn ta del av fotbollens fostrande kraft. I dessa områden är det bristen på fotbollsplaner som står i vägen för Bollis expansion.
– Vi kommer fortsätta projektet, i år ungefär på samma nivå som i fjol, hur vi ska dela upp resurserna framöver håller vi på att diskutera. Vi har några alternativ, samtliga innebär att Bollis fortsätter... och växer, säger Pelle Holm.

FAKTA/Bollis

BOLLIS - lek och spel är ett CSR-projekt som startades av Pelle Holm 2014 och bedrivs från och med hösten 2017 av IFK Norrköping FK i samarbete med Folkparksskolan, Matteusskolan, Vittra, Söderporten och Kunskapsljuset.
Projektet vill genom lek och spel förbättra ungdomars sociala och språkliga kompetens samt medverka till integration i svenska samhället i bostadsområden som saknar organiserad barn- och ungdomsfotboll (Marielund och Hageby i Norrköping).

Arbetar med barnrättsperspektiv i fokus:

 • barnens lika värde
 • barnens bästa
 • barnens rätt till utveckling
 • barnets inflytande
 • barnens rätt till fritid

Arbetar även med följande ledstjärnor:

 • bollekar, fotbollsspel, rörelseglädje, samarbete och kamratskap.

Har som mål att:

 • aktivera barn- och ungdomar fysiskt på fritiden
 • skapa förståelse för gruppdynamik
 • få förståelse för regler och arbetsformer
 • stimulera en ömsesidig respekt mellan ledare/ lärare och barn/ungdomar
 • stimulera kamratskap mellan ungdomar från olika kulturer
 • bidra ekonomiskt med fotbollsutrustning till barnen
 • ge möjlighet att fortsätta att spela fotboll i föreningar
 • förhoppningsvis skapa ambassadörer i barnens skolor och i den egna klassen