Samsyn Östergötland

Den 2 oktober skrev Östergötlands Fotbollförbund, Östergötlands Innebandyförbund, Östergötlands Ishockeyförbund, Mellansvenska Handbollförbundet och Bandyförbundet Distrikt Mellansverige under ett samsynsavtal som ska göra det lättare för barn och ungdomar att kunna välja fler idrotter.

Här via LÄNK kan Ni höra (P4 Östergötland) Carolina Phalén (ÖFF) redogöra för frågan, varför det är viktigt med "Samsyn" inom idrotten (fotbollen).

Pressmeddelande:
Avtalet innebär bland annat att alla parter ska träffas för att skapa en gemensam tävlings- och aktivitetskalender.

I dagens idrottsklimat kan det ibland vara svårt för barn och ungdomar att ägna sig åt flera idrotter samtidigt. Det kan också vara svårt för föreningar att få ihop lag eftersom idrotterna konkurrerar om spelare redan i tidig ålder. Rädslan över att komma efter kan sätta press på barn och ungdomar så att de får svårt att välja och därför slutar i en av idrotterna eller i värsta fall båda. Detta trots att en allsidig och varierande träning har många fördelar. Forskning visar bland annat att barn och ungdomar som utövar olika idrotter utvecklas mer fysiologiskt och löper mindre risk att bli skadade.

För att underlätta för barn- och ungdomar att få vara med i flera idrotter har ett antal specialdistriktsförbund i Östergötland och Mellansverige bildat Samsyn Östergötland, för barns och ungdomars rätt att utöva flera idrotter samtidigt och inte behöva välja i tidig ålder. Utgångspunkten är att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barns och ungdomars perspektiv utifrån idrottens värdegrund och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Östergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna är samordnare i Samsyn Östergötland.

För mer information kontakta gärna:
Lollo Bladh, koordinator Samsyn Östergötland, tfn: 010-476 50 23
Caroline Phalén, Barn- och ungdomsfotbollskonsulent på ÖFF, tfn: 010-476 50 64
Dan Elofsson, Utvecklingskonsulent på ÖFF, tfn 010-476 50 64

Länk till riktlinjerna (pdf)