Rådslag 2017

Östergötlands Fotbollförbund bjuder härmed in samtliga föreningar till ett rådslag. Rådslaget kommer att äga rum onsdagen den 4 oktober med start kl. 17.30 hos Returpack, Hanholmsvägen 67 i Norrköping.

Syftet med rådslagen som en väsentlig del av svensk fotbolls strategiarbete är att skapa bred delaktighet inför framtagandet av nästa Mål och strategidokument. Vi genomför rådslag i samtliga distrikt och samtalar i storgrupp såväl som i mindre grupper om våra framtidsfrågor.

Vi tycker till om Vision, Värdegrund och Verksamhetsidé samt samtalar och föreslår Mål och Initiativ inom våra tre utvecklingsområden Fotbollsutveckling, Föreningsutveckling och Förbundsutveckling. Vi tittar tillbaka på innevarande Strategiperiod och med hjälp av en SWOT-analys försöker vi hitta rätt i kommande Mål och strategidokument.

Underlaget från varje Rådslag går till Förbundsstyrelsen och fungerar som underlag till det Mål- och Strategidokument 2018-2022 som fastställs av Förbundsmötet 2018. Varje bidrag och varje tanke som gör Svensk fotboll bättre är varmt välkommen!

INBJUDAN - se LÄNK.

Kontaktperson Östergötlands Fotbollförbund
Thomas Kölnäs
thomas.kolnas@osterg.rf.se
010-476 50 60

Webbanmälan rådslag