Distriktslag

En av de basuppgifter ÖFF är ålagda att bedriva är spelarutbildningsaktiviteter, en stor del består av DISTRIKSLAGSVERKSAMHETEN.
Varje år har ÖFF sammanlagt verksamhet för 6 olika årskullar.
I listen till vänster kan Ni finna information om de årskullar som är aktuella just nu.
Ansvariga är konsulent Dan Elofsson, 010-476 50 62 och spelarutbildare Jörgen Johansson, 070-24 05 464. dan.elofsson@osterg.rf.se alt jorgen.johansson@linkoping.se